Przyjęto projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

, , ,
Przyjęto projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, którą przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi. Ustawa ma wprowadzić rozwiązania wzmacniające zaufanie producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji.

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które utrzymują zaufanie do systemu rolnictwa ekologicznego oraz realizują postanowienia unijnych przepisów dotyczących produkcji i znakowania produktów. Dodatkowo proponowane są ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz możliwości poprawienia dostępności polskich produktów ekologicznych na rynku.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, spośród wielu zaproponowanych w projekcie rozwiązań za najważniejsze można uznać:

  • określenie kompetencji organów, jeśli chodzi o system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi;
  • wprowadzenie przepisów, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych;
  • zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.
  • zniesienie krajowego wymogu opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Nowe przepisy wejdą w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ