Ruszyły konsultacje projektu nowelizacji ustawy o OZE

Ruszyły konsultacje projektu nowelizacji ustawy o OZE
Ruszyły konsultacje projektu nowelizacji ustawy o OZE

Do 25 czerwca 2024 r. można zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przewiduje zmiany w systemie rozliczeń net-billing i zasadach udzielania pomocy publicznej w sektorze energii.

Jak podaje MKiŚ, celem nowych przepisów jest zwiększenie udziału OZE w krajowym zużyciu energii brutto oraz szeroko pojęty rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Nowe regulacje dostosowują polskie prawodawstwo do przepisów o pomocy publicznej UE, a także mają na celu m.in. przyspieszenie wydawania zezwoleń w obszarze OZE (permitting). Wprowadzą również zmiany w systemie rozliczeń prosumenckich, co zwiększy wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Zmiana ma być wprowadzona ze względu na dostosowanie prawa do wymagań związanych ze stosowaniem pomocy publicznej w UE, przy maksymalizacji korzyści dla odbiorców energii, w tym przemysłu energochłonnego.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, potrzebujemy dynamicznego i zrównoważonego rozwoju OZE, które zapewnią dostęp do taniej i zeroemisyjnej energii, która zasili gospodarstwa domowe i całą gospodarkę. Zmiana ma na celu także przyspieszenie procedury wydawania zezwoleń dla inwestycji w OZE oraz zwiększenie opłacalności ekonomicznej mikroinstalacji prosumenckich, a także zachęcenie prosumentów do magazynowania nadwyżek energii.

Zmiana ustawy pozwoli na:

  • zapewnienie zgodności przepisów prawa krajowego z prawem unijnym w zakresie m.in. ulg dla odbiorców energochłonnych oraz wsparcia dla małych instalacji OZE funkcjonujących głównie w systemach FIT/FIP;
  • przyspieszenie rozwoju instalacji OZE w Polsce;
  • stworzenie zachęt to zwiększenia autokonsumpcji energii elektrycznej przez prosumentów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Źródło: MKiŚ

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *