Siedliska lądowe i wodne mogą złagodzić zmiany klimatyczne? – analiza EEA

Siedliska lądowe i wodne mogą złagodzić zmiany klimatyczne? - analiza EEA

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała wyniki analizy zakresowej dotyczącej sekwestracji dwutlenku węgla przez europejskie siedliska wodne i lądowe.

Sekwestracja dwutlenku węgla (CCS – z ang. carbon capture and storage) jest procesem zapobiegającym emisji dużych ilości CO2. Polega na wychwyceniu i usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery i przetransportowaniu na specjalne składowiska. Najczęściej stosowaną metodą jest podziemne magazynowanie po zatłoczeniu CO2 pod ziemię.

Zrównoważony potencjał

W świetle przeprowadzonej analizy ustalono, że potencjalnie prawidłowo funkcjonujące i zdrowe siedliska mogą odegrać istotną rolę w absorbowaniu i przechowywaniu dwutlenku węgla. Przełoży się to na łagodzenia skutków zmian klimatycznych w Europie.

Analitycy z EEA zaznaczają jednakże konieczność dokładniejszego zbadania tematu tak, aby łagodzenie skutków wstępowania dużych ilości CO2 nie wpłynęło negatywnie na użytkowane siedliska lądowe bądź wodne. Celem badania jest stworzenie dokładnej bazy danych, która będzie podbudową dla przyszłych badań nad możliwościami zróżnicowanego magazynowania dwutlenku węgla. Ma to stanowić doraźną pomoc na rzecz odbudowy i ochrony przyrody oraz polityki łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Siedliska wodne i lądowe

Najwyższy wskaźnik skuteczności w pochłaniania dwutlenku węgla wśród ekosystemów lądowych mają lasy, które prezentują nawet trzykrotnie wyższe możliwości względem terenów podmokłych i uprawnych. Jednakże również te drugie wykazują pożyteczne właściwości, które mogą okazać się niezwykle pomocne w usuwaniu CO2 z atmosfery.

Tereny podmokłe charakteryzują się stosunkowo niskimi wskaźnikami sekwestracji dwutlenku węgla, ale mogą gromadzić dwutlenek węgla przez dziesięciolecia, a nawet stulecia. Te możliwości znacznie przewyższają inne analizowane siedliska.

Grunty rolnicze w niewielkim stopniu przyczyniają się do magazynowania węgla w naturze, ale wykazują stosunkowo wysokie wskaźniki sekwestracji. Jednakże to ekosystemy morskie stanowią największy, długoterminowy pochłaniacz dwutlenku węgla w biosferze, magazynując i przemieszczając w obiegu około 93% ziemskiego dwutlenku węgla.

Źródło: Europejska Agencja Środowiska

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *