Strefa czystego transportu w Warszawie. Kiedy można się jej spodziewać?

,
Strefa czystego transportu w Warszawie. Kiedy można się jej spodziewać?Trwają intensywne prace mające na celu zaplanowanie i wdrożenie stref czystego transportu na terenie Warszawy. Najnowsze badania potwierdzają negatywny wpływ starszych pojazdów na jakość powietrza w stolicy. Pierwsze decyzje administracyjne mogą zapaść już w przyszłym roku.

Międzynarodowa Rada Czystego Transportu zorganizowała badania dotyczące zależności między pojazdami a jakością powietrza w stolicy Polski. W kwietniu 2022 roku na zlecenie Inicjatywy TRUE opublikowano raport „Ocena rzeczywistej emisyjności pojazdów w Warszawie”. Za jego sprawą zostaną podjęte przez urząd miasta decyzje mające na celu wprowadzenie stref czystego transportu, czyli obszarów dostępnych tylko dla pojazdów spełniających określone normy emisji spalin.

Raport zawiera informacje z 220 tysięcy pomiarów teledetekcyjnych dokonywanych od 24 września do 9 października 2020 roku w sześciu punktach na terenie Warszawy. W sumie zbadano prawie 150 tysięcy pojazdów. Wyniki pokazały m.in., że to samochody z silnikami diesla są większym źródłem zanieczyszczeń niż pojazdy benzynowe, nawet te z podobnych roczników. Wiele z nich także swoim wiekiem przekracza wymagane standardy emisyjne. Są to zwłaszcza pojazdy spełniające normy Euro 3, ale też starsze, i to one powodują najwięcej zanieczyszczeń.

Około 83% wszystkich samochodów osobowych w Warszawie, dla których dostępne były aktualne informacje o przebiegu, nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących trwałości emisji. Proponowane przepisy Euro 7 mają na celu wprowadzenie wymogów trwałości emisji do 15 lat lub 240 tys. km dla pojazdów certyfikowanych według kolejnych norm– czytamy w raporcie.

Raport zawiera również informacje o emisji z importowanych pojazdów używanych (32% pomiarów), których średni wiek i emisje są około dwukrotnie wyższe od pojazdów krajowych.

Strefa czystego transportu w Warszawie. Kiedy można się jej spodziewać?

Porównano także różne typy pojazdów i ich emisji, biorąc pod uwagę Warszawę oraz Brukselę. Zwrócono uwagę na taksówki, których średni wiek w Warszawie wynosi 7 lat, a w Brukseli 4 lata, ale też na autobusy. Nadal użytkowanych jest wiele publicznych pojazdów transportowych, spełniających normy poniżej Euro 4. „Średni poziom emisji CO i HC dla warszawskich pojazdów jest niemal dwukrotnie i trzykrotnie wyższy niż w przypadku brukselskich pojazdów, co wynika z przewagi starszych pojazdów benzynowych badanych w Warszawie” – wskazują autorzy raportu.

Rozwiązania na zdecydowanie niekorzystne wyniki emisji spalin w stolicy są trzy: rekomendacje stworzenia stref czystego transportu; zajęcie się kwestią dużej ilości importowanych starych samochodów przekraczających dopuszczalne normy emisyjne; ale również ingerencja w rosnące zainteresowanie – i ryzyko – modyfikacji pojazdów w zakresie zasilania LPG.

Jak zaznacza dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, uruchomienie pilotażowych stref rekomendowane jest już na 2023 rok, a do końca 2025 roku miałoby nastąpić ich całkowite wdrożenie. Dodaje jednak, że to dopiero decyzje radnych stolicy będą miały wpływ na ostateczne terminy inwestycji.

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ