Wrocław z nowym organem ścigania przestępczości środowiskowej

, , ,
Wrocław z nowym organem ścigania przestępczości środowiskowej

Od niedawna w stolicy województwa dolnośląskiego funkcjonuje nowa komórka do zwalczania nielegalnych działań szkodzących środowisku.

Nowy, pionierski Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej (WZPŚ) był przewodnim tematem konferencji prasowej, która odbyła się 17 maja w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Podczas wydarzenia omówiono m.in. zakres działania jednostki oraz procedery nielegalnego postępowania z odpadami i ściekami.

Wydział ma przede wszystkim na celu zwalczanie “szarej strefy”, w szczególności na rynku gospodarowania odpadami. Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podkreślił istotną rolę maksymalnego hamowania działań łamiących prawo i wyciągania konsekwencji od przestępców środowiskowych. Jest przekonany, iż nowa jednostka zdecydowanie usprawni te działania w regionie.

Zwalczanie szarej strefy stało się faktem. Jesteśmy zdeterminowani do walki z przestępcami środowiskowymi. Inspekcja Ochrony Środowiska ma narzędzia, aby jeszcze szybciej reagować, aby szybciej interweniować w sprawach, które wymagają wiedzy specjalistycznej. Dotkliwe kary finansowe, kary pozbawienia wolności powinny dać efekt, że szara strefa, nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów zostaną wyeliminowane.

Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w MKiŚ

Problem “szarej strefy” występującej na rynku odpadowym w Polsce wciąż się pogłębia. Przykładowo, w 2020 roku przeprowadzono 298 interwencji w terenie, a w kolejnym roku liczba ta wzrosła już do 772. Aby ograniczyć występowanie nielegalnych procederów, WZPŚ będzie przeprowadzać kontrole pojazdów przewożących niebezpieczne odpady, a dzięki współpracy z policją i strażą pożarną będzie również uczestniczyć w interwencjach takich jak pożary nielegalnych składowisk.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak zadeklarował, że działalność zespołów walczących z przestępcami środowiskowymi zostanie rozszerzona na ogólnopolski zasięg.

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ