Zamość kupuje „zielone” autobusy elektryczne

Zamość kupuje

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli zamojskiemu samorządowi na zakup 14 ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej i siedmiu stacji ładowania.

Zamość znalazł się wśród gmin zakwalifikowanych do programu „Zielony Transport Publiczny” (ZTP) organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dzięki temu miasto może skorzystać z dofinansowania na tamtejsze inwestycje w rozwój elektromobilności.

Inwestycja jest niemała, bo jej całkowity koszt wyniesie ponad 46 mln zł. NFOŚiGW przekaże na jej realizację ponad 29 mln zł. W ramach przedsięwzięcia miasto ma zakupić czternaście nowoczesnych autobusów elektrycznych, a także siedem stacji ładowania, które będą wyposażone w panele fotowoltaiczne. Przewiduje się, że dzięki tej inwestycji emisja dwutlenku węgla zostanie zmniejszona o 568 ton w ciągu roku, a emisja tlenków azotu o 4 tony rocznie.

Elektryczne autobusy zastępują pojazdy przestarzałe, nieekologiczne, szkodliwe dla ludzi i środowiska. Tak zaplanowana modernizacja taboru komunikacji miejskiej ogranicza zanieczyszczanie powietrza i zarazem poprawia komfort podróżowania oraz mobilność mieszkańców. Projekty realizowane w Zamościu i wielu innych polskich miastach są przykładem takiego właśnie podejścia

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia w Zamościu przewidywane jest na 31 grudnia 2023 roku.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *