Zielona rewolucja w polskiej komunikacji publicznej

, , , ,
Zielona rewolucja w polskiej komunikacji publicznej

Aż 67 miast i gmin otrzyma dofinansowanie w ramach drugiej edycji programu “Zielony Transport Publiczny” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To szansa dla samorządów na modernizację infrastruktury i rozwój zeroemisyjnej komunikacji miejskiej.

Zielony Transport Publiczny

“Zielony Transport Publiczny” (ZTP) to jeden z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. ZTP jest odpowiedzią na wyzwania związane z krajową transformacją transportu publicznego. Jego celem jest upowszechnianie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej w całej Polsce poprzez dofinansowanie przedsięwzięć dążących do obniżenia wykorzystania energii i paliw emisyjnych w transporcie. Konkurs jest skierowany do wszystkich samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem miast niedużych, borykających się z licznymi barierami rozwojowymi.

Lista rankingowa ZTP

NFOŚiGW ogłosiło listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach 2. edycji programu ZTP. Spośród 101 wniosków wyłoniono 67 miast i gmin, które chcą rozwijać u siebie zielony transport miejski. Całkowity koszt przedstawionych przez samorządy projektów wynosi ponad 1,26 mld zł, z czego niemal 1,1 mld zł stanowią koszty kwalifikowane, o które starają się wnioskodawcy.

NFOŚiGW sfinansuje koszty kwalifikowane w podziale: 780,3 mln zł w formie bezzwrotnej dotacji oraz ponad 136 mln zł jako niskooprocentowaną pożyczkę. Zgodnie ze złożonymi wnioskami planowany jest zakup:

  • 340 autobusów elektrycznych,
  • 48 autobusów wodorowych,
  • 277 punktów ładowania,
  • 2 stacji tankowania wodoru.

zielona rewolucja w komunikacji publicznej • ekoetos.pl
© Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Źródło informacji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ