NFOŚiGW wspiera projekty termomodernizacyjne

NFOŚiGW wspiera projekty termomodernizacyjne

Dzięki milionowym dofinansowaniom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wiele placówek w Polsce może przeprowadzić remonty termomodernizacyjne, które poprawią efektywność energetyczną budynków.

Termomodernizacja to jedno z narzędzi polskiego rządu, które ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Dzięki odpowiednim pracom remontowym zostaje zwiększona efektywność energetyczna budynku, a co za tym idzie – zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) regularnie dofinansowuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Wśród beneficjentów znajdują się szpitale, instytuty i inne placówki użyteczności publicznej. Tylko końcem marca zostały podpisane umowy o dofinansowanie termo-remontów na łączną kwotę ponad 37 mln złotych.

Uzdrowiska Kłodzkie

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU przeprowadzi termomodernizacje swoich dwóch placówek: Szpitala Uzdrowiskowego „Jan Kazimierz” w Dusznikach-Zdroju oraz Szpitala Uzdrowiskowego „Polonia” w Kudowie-Zdroju. Całkowity koszt termomodernizacji obu obiektów wyniesie około 12,9 mln złotych, z czego ponad 11,5 mln złotych sfinansuje NFOŚiGW. Przewiduje się, że dzięki inwestycji emisja dwutlenku węgla do atmosfery będzie niższa o ponad 1 096 ton w ciągu roku.

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Dzięki dotacji w wysokości ponad 13,7 mln złotych oraz pożyczce na kwotę ponad 1,5 mln złotych Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie będzie mógł przeprowadzić termomodernizację budynku głównego. Całkowita kwota przedsięwzięcia jest szacowana na ponad 23 mln złotych. Oczekiwanym efektem ekologicznym jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o niemal 996 ton w ciągu roku.

Ratusz w Lądku-Zdroju

NFOŚiGW przeznaczy milion złotych na termomodernizację zabytkowego budynku Ratusza w Lądku-Zdroju. Całkowity koszt remontu to ponad 1,1 mln złotych. W siedzibie władz miasta zostanie wymieniona stolarka okienna, zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania, a także zastosowane odnawialne źródła energii. Projekt ma się przyczynić do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 37,58 tony rocznie.

Szpital w Czeladzi

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi otrzyma dofinansowanie na poziomie około 11,4 mln złotych, co umożliwi realizację projektu termomodernizacji budynku głównego szpitala. Zakres prac remontowych jest bardzo obszerny, a zastosowane rozwiązania i technologie, poza poprawą standardu leczenia i opieki nad pacjentami, przyczynią się również do poprawy jakości lokalnego powietrza.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *