Zobowiązania UE o wartości 1 mld euro na ochronę oceanów

, , ,
Zobowiązania UE o wartości 1 mld euro na ochronę oceanówPodczas czwartkowej konferencji „Nasz ocean” w Palau Unia Europejska odnowiła swoje zobowiązania na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami. Zaprezentowano wykaz 44 zobowiązań na lata 2020-2022 o wartości niemal 1 mld euro.

Konferencja „Nasz ocean” 2022

Konferencja „Nasz ocean” jest kluczową okazją dla krajów na całym świecie, społeczeństwa obywatelskiego i przemysłu, aby zobowiązać się do podjęcia konkretnych i istotnych działań na rzecz ochrony oceanów.

Temat tegorocznej edycji to „Nasz ocean, nasze społeczeństwa, nasz dobrobyt”, a cel – zachęcenie światowych partnerów do określenia rozwiązań służących zrównoważonemu zarządzaniu zasobami morskimi, zwiększeniu odporności oceanów na zmianę klimatu i ochronie jego zdrowia dla przyszłych pokoleń.

Tematyka konferencji

Na konferencji „Nasz ocean” UE podjęła zobowiązania dotyczące wszystkich tematów tego międzynarodowego wydarzenia: morskich obszarów chronionych, walki z zanieczyszczeniem morza, odpowiedzi na kryzys klimatyczny dotykający oceany, tworzenia zrównoważonych niebieskich gospodarek, rozwoju zrównoważonego rybołówstwa przybrzeżnego i akwakultury oraz osiągnięcia bezpiecznych, sprawiedliwych i chronionych oceanów.

Suma, jaką dziś UE zobowiązała się przeznaczyć, jest znacząca, ale nie tak istotna, jak rola, jaką oceany odgrywają w naszej egzystencji. Zapewniają nam czyste powietrze, regulują klimat, są domem dla znacznej części różnorodności biologicznej na Ziemi i mają kluczowe znaczenie dla naszej gospodarki. Oceany dają nam wszystkie te korzyści, musimy więc je chronić. Od nich zależy nasza przyszłość.

Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa

UE opracowała również narzędzie monitorowania zobowiązań, aby umożliwić obywatelom śledzenie postępów w realizacji zobowiązań.

zobowiazania ue ochrona oceanow 1 • ekoetos.pl

Przykłady zobowiązań przewodnich

W latach 2021-2023 na badania, rozwój i innowacje w zakresie finansowania zalążkowego (tj. na rozpoczęcie działalności gospodarczej) w ramach misji „Horyzont 2020” „Odbudowa naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r.” przeznaczone zostanie prawie 500 mln euro.

„Misja Ocean” zajmie się zarówno oceanami, jak i wodami, i odegra kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej i odbudowie przyrody. Pomoże ona osiągnąć cele UE w zakresie ochrony 30 proc. obszarów morskich państw członkowskich, odbudowy ekosystemów morskich, zapobiegania zanieczyszczeniom i ich eliminowania poprzez ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych dostających się do morza, strat składników pokarmowych i stosowania pestycydów chemicznych, a także pomoże w dalszym rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki o obiegu zamkniętym.

UE ogłosiła również wkład w wysokości 55 mln euro w ciągu dwóch lat, mający na celu wzmocnienie monitorowania środowiska morskiego i monitorowania zmiany klimatu za pośrednictwem programu monitorowania satelitarnego Copernicus oraz w szczególności usługi WEkEO, która zapewnia międzynarodowemu środowisku naukowemu dostęp w jednym miejscu do wszystkich produktów opisujących przeszłość, teraźniejszość i przyszłość procesów zachodzących na Ziemi wraz z narzędziami online dla nauki o środowisku obejmującymi urządzenia do obliczeń w chmurze.

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ