Bank Pekao organizuje program emisji zielonych obligacji w branży gospodarki odpadami

, , ,
Bank Pekao organizuje program emisji zielonych obligacji w branży gospodarki odpadamiBank Pekao S.A. oraz MPO-Łódź podpisały umowę programu emisji zielonych obligacji o wartości 400 mln zł. Inwestycja ma wpłynąć na poprawę gospodarki odpadami w regionie łódzkim.

Bank Pekao S.A. podpisał umowę programu emisji zielonych obligacji ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o. Wartość programu to 400 mln zł, które sfinansują stworzenie Łódzkiego Centrum Recyklingu, czyli zespołu instalacji do przetwarzania miejskich odpadów komunalnych. To pierwszy w Polsce program emisji zielonych obligacji w branży gospodarki odpadami.

Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się stan gospodarki odpadami na terenie aglomeracji łódzkiej. Nowe instalacje umożliwią wydzielenie 11 frakcji materiałowych, co pozwoli na osiągnięcie wskaźników recyklingu wymaganych przez przepisy europejskie (wzrost z 12 tys. ton odpadów przekazanych do recyklingu w 2020 r. do 52 tys. ton w 2025 r.).

W ramach podpisanego programu Bank Pekao będzie pełnił funkcję agenta programu, agenta emisji, agenta kalkulacyjnego, agenta zabezpieczeń oraz agenta dokumentacyjnego.

„Jesteśmy dumni, że możemy wspierać naszych klientów w realizacji zielonych projektów, które w walny sposób przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego i możliwości jego zachowania w dobrej kondycji. Dbając o dobro przyszłych pokoleń, konsekwentnie realizujemy przyjętą przez nas strategię ESG, w którą doskonale wpisuje się ta inwestycja” – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Łódzkie MPO prowadzi obecnie proces weryfikacji planowanych emisji pod kątem uzyskania statusu obligacji zielonych. Niedawno Łódź uzyskała potwierdzenie spełnienia kryteriów green bond framework dla obligacji, których emisję organizował Bank Pekao. Chodzi o lipcową umowę z miastem Łódź na emisję obligacji na kwotę 418 mln zł, z której 50 mln zł to zielone obligacje. Była to pierwsza w Polsce emisja zielonych obligacji przez samorząd. Środki z niej trafią na finansowanie projektów związanych z niskoemisyjnym transportem miejskim oraz oczyszczaniem ścieków.

Zielony charakter projektu realizowanego przez łódzkie MPO pozwoli na zaangażowanie się inwestorów poszukujących tego rodzaju inwestycji, które są coraz bardziej pożądane przez rynek w Polsce i na świecie, co w istotnie pozytywny sposób wpływa na możliwy do uzyskania przez klienta koszt finansowania.

Źródło informacji: Bank Pekao S.A.

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ