Santander Consumer Bank wdraża kredyt z dotacją na „Czyste Powietrze”

Santander wprowadza kredyt z dotacją na Czyste Powietrze

Jest to już siódmy bank, który zdecydował się na współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i funduszami wojewódzkimi i uruchomił ścieżkę kredytową dla programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Przedstawiciele NFOŚiGW, funduszy wojewódzkich oraz Santander Consumer Banku podpisali 27 kwietnia umowę o współpracy. Będzie ona dotyczyć wprowadzenia przez bank kredytu z dotacją realizującą program „Czyste Powietrze”, którego celem jest wymiana nieekologicznych domowych źródeł ciepła.

Wnioski można składać w banku od 27 kwietnia. Maksymalna kwota kredytu wynosi 100 tysięcy złotych, a okres spłacania może trwać do 96 miesięcy.

Ubieganie się o kredyt z dotacją polega na złożeniu dwóch wniosków w Santander Consumer Bank. Po otrzymaniu akceptacji pieniądze są bezzwłocznie przelewane na konto wnioskodawcy. W ciągu 18 miesięcy kredytobiorca może wykorzystać fundusze zgodnie z przeznaczeniem, a następnie zgłosić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu wypełnienia wniosku o rozliczenie części zaciągniętego długu.

Przemysław Kończal, Prezes Zarządu Santander Consumer Banku powiedział, że jest żywo zainteresowany wspieraniem rozwiązań pozytywnie wpływających na środowisko. Obiecuje także dalsze działania w tym kierunku.

Obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami ekologicznymi ze strony naszych klientów. Chcemy wspierać ich we wdrażaniu takich rozwiązań w ich domach, dlatego w ubiegłym roku jako jeden z pierwszych banków zdecydowaliśmy się na przystąpienie do programu „Czyste Powietrze”. Wprowadzenie do naszej oferty produktów z dotacją na ekorozwiązania wpisuje się w naszą strategię w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Chcemy dalej brać czyny udział w zielonej transformacji i planować dalsze, proekologiczne aktywności.

Przemysław Kończal, Prezes Zarządu Santander Consumer Bank

Szczegółowe informacje na temat kredytu można znaleźć na stronie internetowej banku.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *