Ruszył nabór wniosków do programu LIFE 2022

, , , ,
Grafika informująca o uruchomionym naborze wniosków do programu LIFE 2022Komisja Europejska oficjalnie uruchomiła nabór wniosków w ramach programu LIFE 2022. Niemal 600 mln euro zostanie przeznaczonych na realizację projektów związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody, działaniami na rzecz klimatu oraz przejściem na czystą energię.

Prośrodowiskowy program LIFE cieszy się niesłabnącą popularnością w państwach członkowskich UE. Jego celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

W roku 2022 Komisja Europejska przeznacza aż 598 mln euro na dofinansowanie projektów, które mają na celu wspieranie działań na rzecz środowiska, klimatu i transformacji energetycznej.

Cztery obszary finansowania Life 2022

Program LIFE współfinansuje projekty w ramach czterech podprogramów z określonym podziałem środków:

 • Przyroda i bioróżnorodność biologiczna – 242 mln EUR (w tym 145 mln EUR na projekty strategiczne)
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia – 158 mln EUR (w tym 52,8 mln EUR na projekty strategiczne)
 • Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej – 99 mln EUR (w tym 30 mln EUR na projekty strategiczne)
 • Przejście na czystą energię – 98 mln EUR
ochrona srodowiska grafika • ekoetos.pl

Więcej szczegółów na temat rodzajów projektów, które mogą zostać sfinansowane ze środków LIFE oraz wskazówek na temat aplikowania dostępnych jest na stronie CINEA.

Terminy składania wniosków

Jak co roku, jednostki zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego z programu LIFE są zobowiązane do przesłania wniosków w określonych terminach, które przedstawiają się następująco:

 • W przypadku podprogramów: „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakości życia”, „Przyroda i różnorodność biologiczna” oraz „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowania się do niej” (projekty tradycyjne – SAP) – termin przesyłania wniosków upływa 4 października 2022 r.
 • W przypadku podprogramu „Przejście na czystą energię” (LIFE Action Grants) – termin przesyłania wniosków upływa 16 listopada 2022 r.
 • W przypadku projektów strategicznych (SIP i SNAP):
  • termin złożenia fiszki projektowej upływa 8 września 2022 r.
  • termin złożenia pełnego wniosku upływa 7 marca 2023 r.
 • W przypadku projektów wsparcia technicznego (TA) dotyczących przygotowania projektów strategicznych (SIP i SNAP) – termin przesyłania wniosków upłwa 8 września 2022 r.

Dodatkowo 1 czerwca 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamia nabór wniosków na współfinansowanie projektów LIFE składanych do Komisji Europejskiej w ramach naborów ogłoszonych w 2022 roku.

Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie NFOŚiGW o intensywności do 35% kosztu kwalifikowanego projektu, a państwowe jednostki budżetowe nawet do 40%, bez limitu kwotowego. Zatem dzięki środkom NFOŚiGW Beneficjenci Programu LIFE mogą zrealizować swoje przedsięwzięcia korzystając odpowiednio z 95% / 100% bezzwrotnego wsparcia NFOŚiGW. Więcej informacji znajduje się na stronie NFOŚiGW o naborze.

Dzień Informacyjny LIFE

W związku z uruchomieniem nowego naboru do programu LIFE, NFOŚiGW organizuje konferencję „Dzień Informacyjny LIFE 2022”. W trakcie wydarzenia zostaną omówione m.in. możliwości i zasady ubiegania się o dofinansowanie w tegorocznym naborze LIFE, zakres wsparcia merytorycznego i finansowego ze strony NFOŚiGW, zakres wybranych projektów LIFE oraz doświadczenia dotychczasowych beneficjentów programu.

nfosigw dzien informacyjny life 2022 • ekoetos.pl
© NFOŚiGW

Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2022 roku w Airport Hotel Okęcie. Do 9 czerwca można potwierdzić chęć uczestnictwa w bezpłatnym spotkaniu poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Wydarzenie będzie również dostępne do obejrzenia na platformie YouTube na kanale NFOŚiGW.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ