Cel UE na 2020 osiągnięty

Widok na kamienne schody pnące się ku niebu

Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency – EEA) ogłosiła pozytywną wiadomość na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych, która jest istotnym krokiem w kierunku ekologicznego i zdrowego świata.

Unia Europejska dąży do prawidłowego rozwoju oraz symbiozy nowoczesności i technologii z ekologicznym, zrównoważonym światem. Od wielu lat manewruje na tym polu, wprowadzając długoterminowe cele, do których sukcesywnie dąży. Przedsmak tego możemy ujrzeć już dziś, ponieważ od trzech dekad spada emisja gazów cieplarnianych.

Upragnione 20%

Dane zebrane przez EEA potwierdzają 30-letnią tendencję spadkową emisji gazów cieplarnianych pomiędzy 1990 a 2020 rokiem. Celem na minione trzy dekady było obniżenie emisji o 20% w porównaniu z rokiem bazowym (1990). Według danych opublikowanych na stronie agencji, zrealizowano ten plan z nadwyżką, gdyż już w 2019 roku Unia Europejska zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych o 26 procent.

Niezwykle istotny okazał się rok 2020, w którym odnotowano aż 11-procentowy spadek liczony rok do roku. Ogólna redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku wyniosła ponad 34% w porównaniu z bazowym rokiem 1990, co przekłada się 1,94 mld ton CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla).

gazy cieplarniane ue tabela | ekoetos.pl
Emisja gazów cieplarnianych w mln ton CO2e oraz procentowy wskaźnik redukcji emisji w latach 2019-2020 i 1990-2020 (z wyłączeniem sektora LULUCF).
© EEA

Prawie wszystkie państwa członkowskie UE zmniejszyły emisje i przyczyniły się do ogólnej „wygranej” w tym 30-letnim biegu ku zmniejszeniu efektów cieplarnianych. Niemcy i Wielka Brytania odpowiadały za 47% łącznych obniżek netto. Kilka państw (tj. Bułgaria, Cypr, Litwa, Łotwa, Rumunia) osiągnęło imponujący wynik ponad 50%. Najbardziej imponującym rezultatem może się pochwalić Estonia, która w ciągu trzydziestu lat zredukowała emisje gazów cieplarnianych o ponad 71%. Polska uplasowała się pośrodku rankingu, zmniejszając emisyjność o prawie 100 mln ton CO2e pomiędzy 1990 a 2020 rokiem.

EKOLOGIA I PANDEMIA

Istotnymi czynnikami, które przyczyniły się do redukcji emisji w ciągu ostatnich trzech dekad są między innymi:

  • efektywne i pogłębiane wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
  • stosowanie paliw kopalnianych o mniejszej emisyjności dwutlenku węgla, co przyczyniło się do poprawy efektywności energetycznej,
  • zmiany strukturalne w gospodarce światowej – polityki rolne i środowiskowe z lat 90. oraz klimatyczne i energetyczne wprowadzone w 2005 roku,
  • zmniejszone zapotrzebowanie na ogrzewanie z powodu cieplejszych zim w Europie.

Należy również pamiętać, że recesja gospodarcza w 2020 roku, wywołana przez ograniczenia związane z pandemią COVID-19, miała istotny wpływ na zmniejszenie emisyjności gazów w tymże roku. Pozytywną informacją jest to, że większość sektorów gospodarczych ograniczyła emisje – wyjątek stanowi transport oraz chłodnictwo i klimatyzacja, aczkolwiek i tam powoli zauważalne są spadki. Największe redukcje odnotowano w przemyśle budowlanym, produkcji energii elektrycznej i cieplnej, produkcji żelaza i stali oraz w wyniku spalania w budynkach mieszkalnych.

Źródło: Europejska Agencja Środowiska

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *