Horyzont Europa: 99 mln dofinansowania dla projektów związanych z energią

Grafika przedstawiająca podstawowe informacje na temat dodatkowych środków finansowych na projekty Horyzont Europa

Komisja Europejska (KE) zaprasza do składania wniosków o dotacje dla nowatorskich badań i innowacyjnych rozwiązań z zakresu energii. Całkowity budżet przeznaczony na dofinansowania wynosi 99 mln euro.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) poinformowała końcem maja o uruchomionym naborze do dotacji w ramach innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energii. Projekty przede wszystkim mają dotyczyć czystej energii z odnawialnych źródeł.

Jest to powiązane z głównymi celami działań programowego klastra „Klimat, energia, transport”, który dąży m.in. do zrównoważonego i efektywnego wykorzystania energii. Wnioski można składać do 27 października 2022 roku, a łączna kwota dofinansowań ma osiągnąć 99 mln euro.

Więcej informacji dotyczących tematyki projektów i zasad składania wniosków znajduje się na stronie CINEA.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program dotyczący badań naukowych i innowacji, których celem jest wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego, m.in. poprzez zrównoważenie celów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych oraz przekierowanie działalności gospodarczej człowieka na ścieżkę prowadzącą do zrównoważonego rozwoju. Na realizację tych ambitnych celów KE ma przeznaczyć w ciągu 7 lat (2021-2027) aż 95,5 mld euro.

Źródło: CINEA, KPK

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *