Częstochowa wprowadza zieloną ulgę podatkową

Częstochowa wprowadza zieloną ulgę podatkową

Władze Częstochowy przyjęły nową uchwałę, dzięki której mieszkańcy mogą liczyć na niższy podatek od nieruchomości. Warunek? Na budynku musi się znajdować zielony dach, zielona fasada lub ogród wertykalny.

Urząd Miasta Częstochowy ogłosił początkiem marca uchwałę nr 785.LVI.2022 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2022 poz. 1574) w sprawie wprowadzenia możliwości częściowego zwolnienia mieszkańców z podatku od nieruchomości. Częstochowianie zamieszkujący budynki jednorodzinne mogą się spodziewać ulgi w wysokości nawet połowy należnego podatku.

Założenia Uchwały są powiązane z programem „Kierunek Przyjazna Częstochowa” oraz projektem „CzęstoZielona”. Jej głównym celem jest zachęcenie mieszkańców do zazielenienia miasta – nie tylko w często odwiedzanych miejscach publicznych, ale również w okolicach osiedli domków jednorodzinnych, których w Częstochowie nie brakuje.

Na mocy Uchwały częściowemu zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają budynki lub ich części, pod warunkiem spełnienia jednej z poniższych zasad:

  • wykonane zostały i są utrzymywane zielone dachy na całej powierzchni dachu z wyjątkiem części niemożliwych, ze względów technicznych, do obsadzenia roślinnością;
  • zainstalowane zostały i są utrzymywane na całej szerokości ściany zewnętrznej ogrody wertykalne, stanowiące co najmniej 75 procent powierzchni ściany zewnętrznej, na której zostały utworzone te ogrody;
  • wykonana została i jest utrzymywana zielona fasada, na całej szerokości przynajmniej jednej ściany budynku, na co najmniej 50 procent powierzchni zewnętrznej tej ściany.

Zwolnienie wynikające z omawianej Uchwały przysługuje na okres do 5 lat i w wysokości do 50% należnego podatku za dany rok podatkowy po roku, w którym spełniono wyżej wymienione zasady. Uchwała ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *