KE dąży do stopniowego wycofywania SZWO i F-gazów

, , ,
KE dąży do stopniowego wycofywania SZWO i F-gazów

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek dwa nowe rozporządzenia mające na celu ściślejszą kontrolę fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową. Jest to istotny krok w kierunku ograniczenia wzrostu temperatury na świecie.

Fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) oraz substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) są bardzo silnymi gazami cieplarnianymi (czasem nawet kilka tysięcy razy silniejszymi niż dwutlenek węgla), które po uwolnieniu do atmosfery przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Obie grupy substancji były lub nadal znajdują zastosowanie w codziennym życiu, m.in. w klimatyzacji, izolacji, ochronie przeciwpożarowej czy liniach elektrycznych.

Chociaż dotychczasowe przepisy unijne już w znacznym stopniu ograniczyły stosowanie tych gazów, to proponowane dziś rozporządzenia jeszcze bardziej mają się przyczynić do zahamowania emisji i zachęcić do wykorzystywania rozwiązań alternatywnych nieszkodliwych dla środowiska.

Nowe rozporządzeniA w sprawie F-gazów i SZWO

Fluorowane gazy cieplarniane odpowiadają obecnie za 2,5% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE. Wniosek w sprawie ściślejszej kontroli F-gazów pozwoli zaoszczędzić do 2030 roku równowartość 40 mln ton dwutlenku węgla, co przyniosłoby dodatkowe oszczędności równoważne 310 mln ton CO2 do 2050 roku.

Z kolei wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową ma na celu zapobiec do 2050 roku równowartości 180 mln ton dwutlenku węgla i 32 tysięcy ton potencjału niszczenia ozonu.

Szacuje się, że oba wnioski łącznie mogłyby doprowadzić do całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o 490 Mt do 2050 roku.

Od dziesięcioleci Unia Europejska prowadzi najambitniejszą na świecie politykę dotyczącą fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową. Chociaż obowiązujące przepisy są skuteczne, nauka wzywa nas do dalszych i szybszych działań. Upowszechnienie technologii przyjaznych dla klimatu pomoże nam w osiągnięciu długoterminowych celów klimatycznych UE, a także zachęci kraje spoza Europy do ograniczenia swoich emisji fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ