KE: ponad miliard euro na transformację klimatyczną UE

KE: ponad miliard euro na transformację klimatyczną UE

Komisja Europejska przeznaczy 1,1 mld euro na realizację siedmiu wielkoskalowych projektów. Ich celem jest rozwój nowoczesnych technologii niskoemisyjnych, wspierających transformację klimatyczną w Europie.

Komisja Europejska podpisała dziś umowy o udzielenie dotacji w wysokości 1,1 mld euro na realizację siedmiu wielkoskalowych projektów. Już w pierwszej dekadzie realizacji projekty te mają doprowadzić do ograniczenia emisji o ponad 76 megaton równoważnika CO2.

W ramach projektów w kluczowych sektorach (sektor wodoru, stali, chemikaliów, cementu, energii słonecznej, biopaliw oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla) wdrażane są innowacyjne technologie niskoemisyjne na skalę przemysłową.

Dzięki funduszowi innowacyjnemu Komisja Europejska mogła przeznaczyć 1,1 mld euro na wzmocnienie pozycji innowacyjnych, przyszłościowych przedsiębiorstw, które będą rozwijać nowoczesne technologie i stymulować transformację klimatyczną w swoich branżach. Jest to inteligentna inwestycja w dekarbonizację i wzmocnienie odporności naszej gospodarki. Wzmacnia ona również pozycję europejskiego przemysłu jako światowego lidera w dziedzinie czystych technologii, tworzy lokalne miejsca pracy i pomaga przyspieszyć przejście na zieloną gospodarkę.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu

Projekty w skrócie

Projekty, które uzyskały dofinansowanie będą realizowane w sześciu krajach europejskich.

  • Kairos@C (Belgia) – realizowany w porcie w Antwerpii projekt ma na celu stworzenie pierwszego i największego transgranicznego łańcucha wartości w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Proces ma polegać na wychwytywaniu, skraplaniu, transportowaniu i trwałym składowaniu CO2. Projekt umożliwi wdrożenie kilku pionierskich technologii, które wspólnie w ciągu pierwszych dziesięciu lat realizacji projektu mogą zapobiec emisji do atmosfery 14 megaton równoważnika CO2.
  • BECCS (Szwecja) – projekt zlokalizowany w Sztokholmie ma na celu utworzenie pełnoskalowej instalacji do produkcji bioenergii z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla w miejscowej elektrociepłowni wykorzystującej biomasę. Kojarząc wychwytywanie dwutlenku węgla z odzyskiem ciepła, projekt przyczyni się do uniknięcia emisji 7,83 megaton równoważnika CO2 w ciągu pierwszych dziesięciu lat eksploatacji.
  • HYBRIT (Szwecja) – zlokalizowany w Oxelösund i Gällivare projekt demonstracyjny ma zrewolucjonizować europejskie hutnictwo żelaza i stali. W projekcie technologie oparte na paliwach kopalnych zostaną zastąpione alternatywami neutralnymi dla klimatu, takimi jak produkcja i wykorzystanie wodoru odnawialnego. Podczas pierwszych dziesięciu lat realizacji projektu będzie można zapobiec emisji 14,3 megaton równoważnika CO2.
  • Ecoplanta (Hiszpania) – projekt usytuowany w El Morell ma na celu wprowadzenie na europejski rynek pierwszej w swoim rodzaju komercyjnej instalacji wykorzystującej odpady, które w przeciwnym razie trafiałyby na składowiska. Instalacja będzie produkować 237 kiloton metanolu na rok, tym samym zapewniając odzysk 70% węgla zawartego w materiałach nienadających się do recyklingu. Podczas pierwszych dziesięciu lat eksploatacji instalacji będzie można zapobiec emisji 3,4 megaton równoważnika CO2.
  • K6 Program (Francja) – realizowany w Lumbres projekt ma na celu produkcję pierwszego w Europie cementu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. W ramach projektu zostanie wykorzystana na skalę przemysłową pierwsza w swoim rodzaju kombinacja technologii wychwytywania dwutlenku węgla w szczelnym piecu i przy zastosowaniu technologii kriogenicznej, przy czym CO2, który w przeciwnym razie zostałby wyemitowany do atmosfery, będzie składowany na obszarze Morza Północnego. Dzięki temu w ciągu pierwszych dziesięciu lat realizacji projektu będzie można zapobiec emisji 8,1 megaton równoważnika CO2.
  • TANGO (Włochy) – w ramach projektu zlokalizowanego w Katanii, opracowana zostanie linia pilotażowa przeznaczona do produkcji na skalę przemysłową innowacyjnych, wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych. Planuje się przy tym 15-krotne zwiększenie mocy produkcyjnej – z 200 MW do 3 GW rocznie. Dzięki eksploatacji tych modułów będzie można zapobiec emisji nawet 25 megaton CO2 w ciągu pierwszych dziesięciu lat projektu.
  • SHARC (Finlandia) – projekt dotyczy zrównoważonego wodoru i odzyskiwania dwutlenku węgla. Jest on zlokalizowany w rafinerii Porvoo. Projekt przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez odejście od produkcji wodoru z paliw kopalnych na rzecz produkcji wodoru odnawialnego (wprowadzenie elektrolizy) oraz produkcji wodoru dzięki zastosowaniu technologii wychwytywania dwutlenku węgla. W ciągu pierwszych dziesięciu lat realizacji projekt SHARC pozwoli uniknąć emisji ponad 4 megaton równoważnika CO2.

Źródło: Komisja Europejska

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *