Leki z chemicznych śmieci? Udany polski pomysł

Leki z chemicznych śmieci? Udany polski pomysł

Polscy badacze z prof. Bartoszem Grzybowskim na czele przedstawili w publikacji „Nature” sposób na recykling chemicznych odpadów poprzez wytwarzanie z nich lekarstw.

Z uwagi na ogromne ilości odpadów w postaci niepotrzebnych substancji chemicznych, będących pochodnymi m.in. z produkcji farmaceutycznej, zespół prof. Grzybowskiego zdecydował się na opracowanie nowatorskiego sposobu na nietypowe wtórne ich wykorzystanie.

Po przejrzeniu różnych rodzajów odpadów chemicznych, wytypowanych zostało około 200 substancji z potencjałem do ponownego wykorzystania, a uznawanych dotychczas za odpady. Za pomocą swojego autorskiego programu Allchemy prof. Grzybowski mógł następnie przeanalizować oraz przetestować próbki substancji pod kątem zachodzących między nimi reakcji i możliwością powtórnego ich użycia jako elementu składowego lekarstw. Ostatecznie okazało się, że z chemicznych odpadów, zalegających i marnujących się na składowiskach, można wyprodukować nawet 300 leków, a także związków służących w gospodarstwie rolnym.

Polscy eksperci podają w „Nature”, iż z chemicznych „śmieci” możliwe jest wytworzenie m.in. środków przeciwbólowych czy służących przeciwko arytmii serca. Badacze ponadto rozpoczęli współpracę z amerykańską firmą, której z odzyskanych substancji udało się wytworzyć składniki leków pomagających pacjentom pod respiratorami.

Prof. Grzybowski potwierdził w swojej publikacji, iż odpady chemiczne przeznaczone do produkcji nie są zanieczyszczone i podkreślił, że firmy farmaceutyczne są doskonale zaznajomione z procesem oczyszczania związków do wytwarzania leków i nie będą mieć kłopotu z substancjami pochodzącymi z odpadów.

Projekt polskich specjalistów realizuje pojęcie chemii cyrkularnej. Polega ona na używaniu produktów z jednej reakcji jako składnika następnej. Chemia cyrkularna jest zalecanym elementem gospodarki odpadami przez Unię Europejską.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *