Narada o nielegalnych miejscach nagromadzenia odpadów

Narada ws. nielegalnych miejsc nagromadzenia odpadów Żródło: gov.pl
Narada ws. nielegalnych miejsc nagromadzenia odpadów

Omówienie problemów gospodarki odpadami, w tym związanych z miejscami nielegalnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz możliwe rozwiązania na poziomie poszczególnych województw były celem roboczego spotkania, w którym uczestniczyła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Odbyło się ono 10 czerwca 2024 r.

Oprócz Anity Sowińskiej, w spotkaniu wzięła udział także Joanna Piekutowska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele jednostek administracji regionalnej i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w Polsce zlokalizowanych 311 składowisk odpadów mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla społeczności lokalnych. 10 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie, w trakcie którego omówiona została kwestia nielegalnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych w Polsce oraz możliwe rozwiązania. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektor Ochrony Środowiska oraz Urzędów Wojewódzkich.

Walka z nielegalnymi miejscami gromadzenia odpadów niebezpiecznych jest jednym z priorytetów polskiego rządu, co znalazło odzwierciedlenie w umowie koalicyjnej. Podchodzimy do tej kwestii w sposób kompleksowy – chcemy nie tylko zlikwidować miejsca nielegalnego gromadzenia odpadów, ale także przeciwdziałać takim działaniom w przyszłości – mówiła  wiceministra Anita Sowińska.

W trakcie spotkania dyskutowano o skali problemu nielegalnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz możliwych rozwiązaniach na poziomie poszczególnych województw.

Jak wskazała wiceministra Sowińska, z danych Inspekcji Ochrony Środowiska wynika, że na obecną chwilę w Polsce znajduje się 311 miejsc porzucenia odpadów mogących stanowić szczególne zagrożenie.

Niektóre z takich miejsc znajdują się w pobliżu infrastruktury krytycznej, a nagłe zdarzenia  w takich miejscach mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo państwa.  

W kontekście tym podkreślano zasadność ustalenia wspólnych, jednolitych w całym kraju kryteriów, które pozwoliłyby usystematyzować dane na temat miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów  i dalszego postępowania z nimi. Wskazywano ponadto na konieczność podjęcia działań legislacyjnych, zwłaszcza w celu usprawnienia działań Inspekcji Ochrony Środowiska.

Spotkanie z przedstawicielami poszczególnych województw i WIOŚ jest kolejnym krokiem w drodze do wypracowania rozwiązań problemu nielegalnego gospodarowania odpadami. Wcześniej w siedzibie resortu klimatu i środowiska odbyło się międzyresortowe spotkanie także poświęcone tej problematyce. 28 maja 2024 r. do rozmów na temat nielegalnego gospodarowania odpadami zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wód Polskich i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Źródło: MKiŚ

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *