NCBR i PKN Orlen ogłaszają konkurs wspierający badania nad biomasą

, , , ,
NCBR i PKN Orlen ogłaszają konkurs wspierający badania nad biomasą

Już niebawem będzie można składać wnioski do ogłoszonego dziś konkursu NEON organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKN Orlen. Wspólne przedsięwzięcie ma na celu wsparcie badań nad pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy.

W dniu dzisiejszym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs NEON organizowany we współpracy z PKN Orlen. Jego głównym celem jest wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Projekt obejmuje cztery obszary tematyczne i związane z nimi cele szczegółowe:

  • Dekarbonizacja – opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;
  • Biomasa – rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;
  • Gospodarka obiegu zamkniętego – rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;
  • Przemysł 4.0 – rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

NEON – I konkurs

Ogłoszony dziś pierwszy konkurs w ramach projektu NEON dotyczy drugiego z wymienionych obszarów tematycznych, czyli biomasy. Przewidziane w budżecie konkursu środki w wysokości 35 mln złotych pomogą w realizacji badań i prac rozwojowych związanych z trzema zagadnieniami:

  1. Systemy produkcji i selekcji biomasy z wykorzystaniem offset CO2;
  2. Technologie produkcji biokomponentów zaawansowanych z wykorzystaniem surowców wskazanych w Aneksie IXA do dyrektywy RED II i prognozowanych zmian w zapisach dyrektywy RED III;
  3. Biologiczne i biochemiczne technologie otrzymywania wodoru.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jak również ich konsorcja. Mają one nieco czasu na przygotowanie wniosków, ponieważ ich nabór rozpocznie się 18 maja 2022 roku. Wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Więcej informacji na temat konkursu, jego zasad i zakresu tematycznego znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ