, ,

Nowa inwestycja związana z odpadami realizowana na Śląsku

Nowa inwestycja związana z odpadami realizowana na ŚląskuW 2023 roku w Rybarzowicach ma powstać stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Inwestycja będzie możliwa dzięki dotacji i pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Rybarzowice to miejscowość leżąca w gminie Buczkowice na Śląsku. Jej położenie w pobliżu Jeziora Żywieckiego ma związek z dużą ilością przebywających tam turystów. Dlatego potrzebna jest sprawna infrastruktura do gospodarowania powstającymi tam odpadami. NFOŚiGW udzieli wsparcia finansowego przy budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na inwestycji skorzysta cała gmina Buczkowice.

Aktualnie trwa wybór najodpowiedniejszego wykonawcy, który będzie musiał przygotować cały projekt obiektu oraz uzyskać pozwolenie na budowę. W punkcie przewidziano nie tylko kontenery na odpady, ale również specjalną ścieżkę edukacyjną. Szczegółowe wytyczne co do kształtu projektu zostały już ustalone. PSZOK stanie przy ul. Ceglanej w Rybarzowicach.

Koszt uruchomienia infrastruktury wyniesie około 3,6 mln złotych. Wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz nisko oprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW łącznie wyniesie ponad 2,3 mln złotych. Inwestycja i wsparcie ma związek z programem Narodowego Funduszu znanym pod nazwą „Racjonalna gospodarka odpadami”.

Więcej informacji na temat działania PSZOK-ów znajduje się w dziale Jak segregować?

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ