PGE i Uczelnia Łazarskiego tworzą solidne podstawy rozwoju OZE

Turbiny wiatrowe na morzu

W październiku bieżącego roku uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów podyplomowych. Jego celem będzie edukacja i szkolenie przyszłych specjalistów w sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

Wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie tworzenia i zarządzania inwestycjami na płaszczyźnie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w wiatrowej postaci są w Polsce bardzo potrzebni. Poszukiwani są również eksperci do projektowania, a także serwisowania farm wiatrowych.

Nowy kierunek o nazwie „Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” ma dać płaszczyznę do rozwoju ambitnym studentom w tej materii. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.

Rektor Uczelni Łazarskiego, prof. dr hab. Maciej Rogalski stwierdził, że umowa z Polską Grupą Energetyczną jest elementem realizacji strategii polegającej na wspieraniu rozwoju nowoczesnej technologii. W dobie aktualnych wydarzeń na świecie, odnawialne źródła energii tym bardziej zyskują na znaczeniu. Jak podkreślił Rektor, Uczelnia Łazarskiego ma spore doświadczenie w dziedzinie kształcenia specjalistycznych kadr w różnych dziedzinach.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wyraziła nadzieję, że połączone działania z PGE pozwolą na zapewnienie odpowiedniej wiedzy i rozwoju przyszłym specjalistom, a także rozwój oferty dla osób szukających przyszłościowych studiów podyplomowych.

Źródło: Grupa PGE

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *