Pierwsi absolwenci studiów podyplomowych w ramach programu LIFE

, , ,
po pierwsi absolwenci studiow podyplomowych life • ekoetos.plPierwsi koordynatorzy programu LIFE otrzymali zaświadczenia o ukończeniu studiów. Końcem czerwca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów w auli Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka.

Roczne studia na Politechnice Opolskiej ukończyło 90 osób, które będą koordynatorami programu LIFE w samorządach województwa opolskiego. Do ich obowiązków należeć będzie m.in. stworzenie gminnego Programu Ochrony Powietrza.

Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marcin Lorenc, objaśnił zasady nowego kierunku studiów.

Politechnika jako uczelnia społecznie odpowiedzialna zawsze włącza się w tego typu projekty. W tym przypadku współpracowaliśmy z samorządem województwa opolskiego w zakresie szkolenia koordynatorów ochrony powietrza. Przygotowaliśmy dwusemestralne studia podyplomowe. W programie były trzy bloki tematyczne.

Pierwszy związany z ochroną powietrza, prawodawstwem i termodynamiką. Drugi to podstawy fizyki atmosfery i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza, a ostatni to przedmioty związane z podstawami psychologii potrzeb, składaniem wniosków projektowych.

Dzięki temu koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza będą mogli praktycznie wspierać mieszkańców w podejmowaniu działań inwestycyjnych związanych z wymianą nieekologicznych źródeł ogrzewania, co zaowocuje poprawą jakości powietrza.

Do programu LIFE przystąpiły 42 gminy z województwa opolskiego, jednak jak poinformował Antonio Konopka, wicemarszałek województwa opolskiego, wśród studentów przystąpili także pracownicy gmin, które oficjalnie nie uczestniczą w programie.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza dla samorządu województwa opolskiego ma duże znaczenie. Wcześniej brakowało skoordynowanego działania na szczeblu regionalnym, powiatowym i gminnym. Studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej, która jest naszym partnerem w realizacji programu LIFE, to realizacja tego kierunku działania.

Do programu dołączyło większość samorządów, bo 42 gminy, które wysłały na studia swoich pracowników. Pozostałe gminy województwa opolskiego również mogły skorzystać z oferty studiów podyplomowych, część z nich to zrobiła. Jednym z warunków ukończenia studiów jest napisanie gminnego Programu Ochrony Powietrza, który ma za zadanie dwa cele: określenie działań, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza jak również oszacowanie wartości finansowanej tych działań” – wyjaśnia wicemarszałek Konopka.

Źródło zdjęcia: Politechnika Opolska

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ