Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. Polityki Surowcowej Państwa

, , , , ,
Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. Polityki Surowcowej PaństwaDnia 1 marca 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa. Dokument ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego w kraju poprzez zagwarantowanie dostępu do niezbędnych surowców.

Polityka Surowcowa Państwa (PSP)

Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu uchwały w sprawie Polityki Surowcowej Państwa. PSP to jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w obszarze Środowisko. Jego głównym celem jest zachowanie bezpieczeństwa surowcowego i zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych kraju.

Dążenie do realizacji tego celu będzie się opierać na celach szczegółowych, do których należy m.in. zapewnienie dostępu do surowców, rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej czy też wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że realizacja założeń PSP przyniesie różnorodne korzyści, takie jak:

  • obniżenie ryzyka inwestycyjnego w działalności geologiczno-górniczej;
  • rozwój szeroko rozumianej branży geologiczno-górniczej;
  • wzrost bezpieczeństwa surowcowego, w tym energetycznego oraz korzyści gospodarcze i społeczne z tego płynące;
  • minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz maksymalizacja odzysku surowców ze źródeł wtórnych;
  • zapewnienie dostępu do udokumentowanych złóż kopalin poprzez ich właściwą ochronę przed zabudową;
  • zintegrowanie działań wszystkich podmiotów realizujących działania w obszarze zabezpieczenia dostępu do surowców.

Źródło informacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ