Rusza 4. edycja programu „Mój Prąd”

Rusza 4. edycja programu

Już 15 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Mój Prąd’ przeznaczonego dla osób fizycznych. Program przewiduje dofinansowanie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale również magazynów energii i ciepła.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział uruchomienie czwartej już edycji popularnego programu priorytetowego „Mój Prąd”. Od 15 kwietnia osoby fizyczne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachach ich domów. 4. edycja przewiduje również dotacje na urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła, a także do zarządzania wytworzoną energią.

Chodzi nam o wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale i wyższy poziom jej magazynowania. To rozwiązanie korzystne dla ludzi, środowiska naturalnego i klimatu, zwiększające zarazem bilans i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE

Udział w programie dofinansowania będzie możliwy dla prosumentów korzystających z nowego systemu rozliczeń, czyli net-billingu, który wchodzi w życie już 1 kwietnia. Z tego też powodu nabór wniosków rozpocznie się dwa tygodnie później, aby umożliwić wdrożenie nowego systemu także w okresie przejściowym.

W ramach dotychczasowych edycji programu „Mój Prąd” NFOŚiGW przeznaczył już 1,8 mld zł na bezzwrotne dotacje. Czwarta edycja przewiduje budżet w wysokości około 350 mln zł i ma być zakończona wraz z wyczerpaniem przygotowanej puli środków.

Popularyzacja branży fotowoltaicznej w Polsce przyczynia się do spełnienia unijnych zobowiązań w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, ale jej głównym celem jest ochrona klimatu i środowiska w naszym kraju. Szacuje się, że tylko w ramach czwartej edycji programu emisja dwutlenku węgla zostanie pomniejszona o ponad 900 tysięcy ton w skali roku.

Choć nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 15 kwietnia, to dokumentacja programu będzie dostępna już 1 kwietnia na stronie internetowej programu „Mój Prąd” oraz na witrynie NFOŚiGW.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *