Spalarnie odpadów, a nieprawidłowy nadzór. NIK kontroluje urzędy

Kontrola spalarni odpadów
Spalarnie odpadów, a nieprawidłowy nadzór. NIK kontroluje urzędy

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała w wydanym raporcie o wynikach kontroli wybranych jednostek organów administracji publicznej. Sprawdzono, czy prawidłowo wykonują zadania w zakresie reglamentacji i kontroli spalarni odpadów. Wyniki opublikowano w środę.

Raport sporządzony przez NIK o nazwie „Realizacja przez organy administracji publicznej zadań w zakresie reglamentacji i kontroli działalności spalarni” powstał w odpowiedzi na pytanie o prawidłowe wykonywanie działań państwowych jednostek.

Przesłanką podjęcia kontroli było zgłoszenie przez Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej propozycji przeprowadzenia w 2022 r. kontroli wydawania przez urzędy marszałkowskie zezwoleń na spalanie odpadów i oceny przestrzegania norm przez zakłady przeprowadzające spalanie.

Działalność spalarni odpadów często bywa konfliktogenna i rodzi protesty obywateli zaniepokojonych emisją pyłów, CO2 lub metali ciężkich. Dlatego ich działalność została poddana reglamentacji i kontroli – wskazała Najwyższa Izba Kontroli. Spalanie odpadów wymaga uzyskania od organów ochrony środowiska zezwoleń, a prowadzenie działalności w tym zakresie podlega kontroli organów ochrony środowiska, Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrolą NIK objęto urzędy marszałkowskie i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, a także Starostwo Powiatowe i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Objęte kontrolą organy ochrony środowiska nie wywiązały się należycie z części zadań związanych z wydawaniem zezwoleń i pozwoleń na spalanie odpadów oraz nadzorem nad tą działalnością – podano w wynikach kontroli NIK. Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na opóźnieniach w rozpatrywaniu spraw i nierealizowaniu obowiązku kontroli.

Struktura organizacyjna urzędów (marszałkowskich i starostwa) była dostosowana do realizacji zadań w zakresie reglamentacji i kontroli spalarni odpadów. Nie zapewniono jednak wystarczającego stanu zatrudnienia, a to według NIK było jedną z głównych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości.

Pełen raport znajduje się na: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/23/054/

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *