Specustawa rozbroi bomby ekologiczne

, , ,
Specustawa rozbroi bomby ekologiczneNa początku 2022 roku ma powstać ustawa regulująca postępowanie na zdegradowanych ekologicznie terenach wielkoobszarowych. Nowe przepisy mają zobligować gospodarzy zagrożonych terenów do podjęcia działań w ramach poprawy stanu środowiska naturalnego.

Przygotowywany przez resort klimatu i środowiska dokument ma być przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2022 roku. W opublikowanym wykazie spraw, jakimi zajmie się nowa specustawa znalazł się zapis o „konieczności rozwiązania problemu wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, w tym głównie znajdujących się na tych terenach »starych miejsc deponowania odpadów«. W tym celu niezbędne jest uregulowanie tego zagadnienia w odrębnej ustawie dedykowanej specjalnie tego rodzaju terenom, której zakres powinien być ograniczony i dostosowany do terenów, na których występują miejsca deponowania w przeszłości odpadów powodujących zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi”.

Tereny, jakich dotyczyć ma nowy akt prawny, zostaną określone przez rząd w osobnym dokumencie, jednak już dzisiaj wiadomo, że wśród nich znajdą się m.in. tereny Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie oraz byłych zakładów chemicznych w Tarnowskich Górach. Ograniczenie działania specustawy do określonej grupy terenów ma pozwolić na oszacowanie skutków finansowych wprowadzonych przez ustawę regulacji.

W intencji autorów ustawy nowe przepisy zobligują gospodarzy zagrożonych terenów, w tym samorządy, do podjęcia działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenach zdegradowanych. Nowe przepisy przewidują możliwość m.in. wywłaszczenia nieruchomości znajdujących się na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym, a w takim przypadku właścicielem zgromadzonych na takim terenie odpadów stałby się wójt, burmistrz lub prezydent. Do obowiązków władz samorządowych należeć będzie zabezpieczenie terenu przed nieupoważnionym dostępem.

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ