Gdynia dofinansuje rowery elektryczne

, , , ,
Rower elektryczny oparty o ławkę, na której siedzi kobieta obserwująca morzeMieszkańcy Gdyni już niebawem uzyskają możliwość starania się o dofinansowanie na zakup rowerów elektrycznych, którymi będą mogli zastąpić samochody spalinowe. Dopłaty mogą liczyć nawet 2 500 zł.

Końcem kwietnia w Gdyni została przyjęta większością głosów radnych uchwała umożliwiająca dofinansowanie rowerów elektrycznych dla mieszkańców miasta. Wniosek o dopłatę będą mogły złożyć jedynie osoby fizyczne zamieszkujące Gdynię. Jest to pierwszy taki przypadek w Polsce, w którym to miasto dopłaci za zmianę środka transportu na bardziej ekologiczny.

Dofinansowanie będzie możliwe do uzyskania w formie zwrotu kosztów po uprzednim zakupie e-roweru. Uchwała przewiduje, że będzie to jednak maksymalnie połowa kwoty całego pojazdu, zaś wielkość dopłaty uzależniona będzie od wartości zakupionego roweru. Maksymalnie można starać się o 2 500 złotych.

Jak podaje Urząd Miasta, aby uzyskać dotację należy:

  1. złożyć wniosek o dotację do Urzędu Miasta Gdyni (będzie dostępny na BIP UM Gdynia i w siedzibach urzędu),
  2. zawrzeć umowę z Gminą Miasta Gdyni, (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku)
  3. kupić rower elektryczny zgodny z art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
  4. złożyć do Urzędu Miasta dokumenty potwierdzające dokonany zakup roweru zgodnie z uchwałą.

Po pozytywniej weryfikacji dokumentów, kwota przyznanej dotacji zostanie wpłacona na wskazany w umowie rachunek bankowy.

W bieżącym roku wnioski o dofinansowanie będzie można składać w okresie od dnia wejścia w życie uchwały do 15 października (lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta). W kolejnych latach okres składania wniosków będzie trwał od 1 stycznia do 15 października.

Tegoroczny budżet przeznaczony na dotacje na e-rowery wynosi 100 tysięcy złotych.

Za rok od wprowadzenia projektu dopłat miasto Gdynia planuje przeprowadzić ankiety wśród mieszkańców dla sprawdzenia efektywności podjętej uchwały.

Źródło: Urząd Miasta Gdyni

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ