Gminy wspierają mieszkańców w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Gminy wspierają mieszkańców w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Coraz więcej samorządów podejmuje decyzję o wspieraniu mieszkańców przyjmujących pod swój dach uchodźców wojennych i zmienia dla nich systemy rozliczeń za wywóz śmieci.

Dramatyczna sytuacja na Ukrainie spotkała się z szybką reakcją ze strony Polaków, którzy nieustannie starają się wesprzeć napływających do kraju uchodźców. Wielu z nich decyduje się na przyjmowanie Ukraińców pod swój dach, co może się wiązać z nagłym wzrostem rachunków, na przykład za wywóz śmieci.

Jak podaje Portal Komunalny, specustawa dotycząca uchodźców nie wprowadza rozwiązań umożliwiających zwolnienie ich z ponoszonych opłat, jednak samorządy mogą wprowadzać inne formy wsparcia dla swoich mieszkańców. Część gmin już z tych rozwiązań korzysta.

Sposobów na udzielenie pomocy jest wiele. Gniezno, na przykład, zadeklarowało, że pokryje opłaty za wywóz śmieci każdego uchodźcy w mieście, a każdy mieszkaniec, który przyjął pod swój dach uchodźcę, zostanie zwolniony z podatku od nieruchomości. W Otwocku zaproponowano możliwość umorzenia mieszkańcom opłat za okres, w którym uchodźcy przebywali w ich lokalach. Z kolei Kraków podczas rozliczeń ma zamiar brać pod uwagę wyłącznie deklaracje sprzed dnia wybuchu wojny.

Źródło informacji: Portal Komunalny

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *