Jest porozumienie w sprawie transportu konnego nad Morskie Oko

Są nowe kompromisowe propozycje dotyczące zmian w organizacji transportu do Morskiego Oka.
Są nowe kompromisowe propozycje dotyczące zmian w organizacji transportu do Morskiego Oka.

Opinia publiczna alarmowana jest od lat o stanie koni ciągnących bryczki z turystami nad Morskie Oko. Po ostatnim upadku konia, Ministra Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska ogłosiła, że planuje osobistą wizytę w Tatrzańskim Parku Narodowym. W piątek, 17 maja doszło do spotkania, które zaowocowało prorozumieniem 20 osób. To dopiero początek zmian.

Ostatni upadek przepracowanego konia wożącego turystów do Morskiego Oka miał miejsce 4 maja. Wywołało to protest opinii publicznej, mediów i organizacji. Dyskusja o tym, czy konie transportujące turystów nad Morskie Oko powinny być w ten sposób wykorzystywane, trwa już długie lata i zawsze powraca po przewróceniu się, czy śmierci kolejnych zwierząt.

Tym razem Ministra Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska obiecała: „Zamienimy sale sądowe na sale rozmów wszystkich stron i przygotujemy propozycje rozwiązania problemu” i dotrzymała słowa.

W piątek 17 maja w siedzibie dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego na zaproszenie Ministry Klimatu i Środowiska Pauliny Henning-Kloski odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości transportu konnego na drodze do Morskiego Oka. W rozmowach wzięło udział ponad 20 osób reprezentujących różne środowiska, które przyjęły wspólne stanowisko.

ministerstro | ekoetos.pl

Źródło: MKiŚ – profil Facebook

Udział różnych stron w spotkaniu

Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Starostwa Powiatowego w Zakopanem, gminy Bukowina Tatrzańska, Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka, lekarzy weterynarii, także z komisji badającej konie, Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, Tatrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

– Bardzo zależało nam na tym, żeby znalezione rozwiązanie uwzględniało stanowiska różnych stron i oczekiwania społeczne. Musimy zadbać o dobrostan zwierząt, jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – mówiła ministra Paulina Hennig-Kloska.

paulina | ekoetos.pl
Źródło: Profil Facebook ministry Pauliny Hennig-Kloskiej

– Wypracowaliśmy porozumienie w sprawie transportu konnego nad Morskie Oko! – napisała entuzjastycznie na swoim portalu społecznościowym, nazywając wypracowane porozumienie krokiem w dobrym kierunku.

Co jest efektem dialogu?

Uczestnicy zakopiańskiego „spotkania na szczycie” zakomunikowali wypracowane punkty koniecznych zmian.

„Kierując się wspólną troską o dobrostan zwierząt i troską o lokalną społeczność, mając na uwadze opinię publiczną oraz zachodzące zmiany społeczne, zrównoważony rozwój turystyki i lokalne tradycje góralskie wypracowaliśmy katalog zmian i postanowień, który ma poparcie wszystkich grup uczestniczących w spotkaniu’ – podał Tatrzański Park Narodowy.

TPN | ekoetos.pl

Źródło: TPN – profil Facebook

Piątkowe ustalenia to:

 1. Ponowne przeliczenie obciążenia koni; przeprowadzi je osoba wskazana wspólnie przez TPN, organizacje społeczne i fiakrów oraz samorząd. Ekspert zostanie zaopiniowany dodatkowo przez Państwową Radę Ochrony Przyrody.
 2. Dalsza rozmowa w sprawie zaprzestania wydawania licencji dla fiakrów będzie kontynuowana na osobnym spotkaniu. Za jego organizację odpowiada TPN i data zostanie ustalona w ciągu 14 dni.
 3. Konie na Włosienicy będą miały 60-minutowy postój. Decyzja wchodzi w życie od 1 czerwca.
 4. Czujniki badające korelację temperatury i wilgotności zostaną zainstalowane przez TPN na Palenicy i na Włosienicy. TPN wciągu 14 dni poinformuje o szczegółach tego procesu.
 5. Komisja weterynaryjna wyznaczy warunki bezpieczne dla pracy koni na trasie do Morskiego Oka (korelacja między temperaturą i wilgotnością). Po przekroczeniu tzw. czerwonej linii ruch koni zostanie wstrzymany.
 6. Do komisji weterynaryjnej zostanie przyjęta piata osoba – lek. wet. Marta Rykała.
 7. Komisja weterynaryjna wyda rekomendacje dot. badania koni po sezonie (po najbliższym posiedzeniu).
 8. Komisja weterynaryjna wyda rekomendacje dot. podkuwania koni (po najbliższym posiedzeniu).
 9. TPN zorganizuje rozmowy w sprawie możliwości rekreacyjnego wykorzystania koni na terenie TPN. Spotkanie zostanie wyznaczone w ciągu 30 dni.
 10. TPN rozpocznie testy busa elektrycznego na trasie do Morskiego Oka. Testy ruszą najpóźniej od 1 czerwca.
 11. Ustalono obniżenie limitu osób na wozie – o dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci od 1 czerwca. Robocze spotkanie po otrzymaniu wyników z punktu 1 posłuży do wypracowania dalszych rekomendacji w tej sprawie.
 12. Komisja weterynaryjna na kolejnym spotkaniu zdecyduje o ewentualnym rozszerzeniu katalogu badań dla koni.

Co myśli o planowanych zmianach Fundacja „Viva”?

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt „Viva!” od lat walczy o zaniechanie transportu turystów bryczkami nad Morskie Oko. Była też stroną w piątkowych rozmowach.

VIVA | ekoetos.pl

Źródło: Viva – profil FB

„Rozumiemy, że przejęte rozwiązania nie wyczerpują problemu i są elementem dialogu, który deklarujemy kontynuować w dobrej wierze. W katalogu są kwestie wymagające dalszej pracy, którą deklarujemy.

Czy to sukces? Na pewno nie taki, na jaki liczyliśmy. Ale w końcu, po wielu latach, wysłuchano części naszych postulatów zgłaszanych w protokołach z przedsezonowych badań koni.

Ale nie poddajemy się. Cały czas walczymy o likwidację tego nieetycznego i anachronicznego transportu konnego” – napisała na profilu społecznościowym.

Po ostatnim upadku konia wystosowano nawet apel do Premiera o wprowadzenie zakazu korzystania z konnych przejazdów nad Morskie Oko.

Jednak Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego mówił:

-Musimy zmienić transport do Morskiego Oka, żeby ten transport i miejsca pracy utrzymać. Nastąpiła poprawa dobrostanu zwierząt na przestrzeni lat. Ale musimy ten dobrostan nadal poprawiać.

Czy konie już poczuły ulgę?

Źródła: MKiŚ- strona gov.pl, madia społecznościowe

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *