KE wzywa do ochrony środowiska przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

KE wzywa do ochrony środowiska przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

Komisja Europejska wzywa 15 państw członkowskich, w tym Polskę, do podjęcia działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

Szereg przepisów wyznaczyło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014, które zobowiązuje państwa członkowskie do identyfikacji i kontrolowania dróg przenoszenia i rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych.

Obecnie inwazyjne gatunki obce są określane jako jedna z pięciu głównych przyczyn utraty bioróżnorodności w Europie i na świecie. Są to rośliny i zwierzęta, które w wyniku przypadkowej lub zamierzonej interwencji człowieka zostały wprowadzone do środowiska, w którym zwykle nie występują. Jak podkreśla KE, stanowią one poważne zagrożenie dla rodzimych roślin i zwierząt w Europie i powodują w gospodarce europejskiej straty szacowane na 12 mld euro rocznie.

Polska oraz pozostałe państwa członkowskie, do których zwróciła się Komisja mają dwa miesiące na odpowiedź i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie sprawy mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Źródło informacji: Komisja Europejska

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *