Kongres Energetyki Słonecznej – wiceminister zabiera głos

Wiceminister Miłosz Motyka w trakcie Kongresu Energetyki Słonecznej
Wiceminister Miłosz Motyka w trakcie Kongresu Energetyki Słonecznej Fot. MKiŚ

Rozwój odnawialnych źródeł energii i krajowy miks energetyczny – to tematy, o których mówił wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka w trakcie panelu dyskusyjnego na V Kongresie Energetyki Słonecznej. Wydarzenie odbyło się 27 maja 2024 r. w Warszawie.

  • Celem transformacji energetycznej jest nie tylko przejście na zero i niskoemisyjne źródła energii, ale także zbudowanie stabilnego i bezpiecznego systemu elektroenergetycznego, który będzie fundamentem dla działania silnej i konkurencyjnej gospodarki.
  • Kluczowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych warunków rozwoju OZE, w tym stabilnego otoczenia prawnego.
  • Polska przekazała KE wstępną wersję projektu Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r., czyli dokumentu strategicznego przedstawiającego wizję transformacji energetycznej.

Stabilne warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii

W trakcie wydarzenia wiceminister podkreślał kluczową rolę, jaką w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii odgrywa stabilne otoczenie prawne.  

– Podstawowym zadaniem dla nas, poza przyjęciem kluczowych dokumentów strategicznych jak Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 czy Polityka Energetyczna Państwa, jest stworzenie stabilnych warunków do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Stabilna i rzetelna legislacja, realizowana w ramach rządowych projektów, które będą dobrze przedyskutowane w parlamencie, to nasze kluczowe zadanie. Od tego zależy jak szybko tania, zielona energia będzie zasilała gospodarstwa domowe i przemysł – mówił wiceminister Motyka.

Jak podkreślał, wybuch wojny na Ukrainie i pandemia koronawirusa pokazały Europie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego uwzględniającego większą dywersyfikację miksu elektroenergetycznego i niezależność od paliw kopalnych i ich pochodnych.

– Unia Europejska zdała sobie sprawę z faktu, że bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko bezpieczeństwo w zakresie ekonomicznym. Mam nadzieję, że zielona transformacja przestanie być dla polskich firm tylko obowiązkowym kosztem, a zacznie być inwestycją. Dziś widzimy, że ceny energii w państwach, które korzystają z OZE i atomu są niższe, niż chociażby w Polsce – dodał.

Wiceminister wskazywał przy tym rolę, jaką pełnić będzie dobór odpowiedniego miksu energetycznego, w którym jest miejsce dla wszystkich technologii OZE: energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, a także biogazu i biomasy.

Aktualizacja Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

W swojej wypowiedzi wiceminister Miłosz Motyka odniósł się także do projektu aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. (tzw. aKPEiK).  

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z zaangażowanymi instytucjami, przygotowało wstępną wersję projektu Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. (aKPEiK) – tj. dokumentu strategicznego przedstawiającego wizję transformacji energetycznej i kontrybucje Polski do unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r. Dokument przekazano do Komisji Europejskiej 1 marca 2024 r.

Źródło: MKiŚ

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *