Międzynarodowy Dzień Ptaków

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Nie każdy wie, że pierwszy dzień kwietnia to nie tylko okazja do primaaprilisowych żartów, ale również do zwrócenia uwagi na poważniejsze kwestie. Międzynarodowy Dzień Ptaków ma przypominać każdemu o istotności tej niezwykłej grupy zwierząt.

Choć dzisiejszego dnia w Polsce celebrowany jest przede wszystkim Prima Aprilis, to nasza redakcja pragnie przypomnieć również o innym, bardzo istotnym święcie, który przypada na dzień 1 kwietnia, a jest nim Międzynarodowy Dzień Ptaków.

Konwencja o ochronie ptaków

Międzynarodowy Dzień Ptaków został ustanowiony w 1906 roku podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z dnia 19 marca 1902 roku. Polska dołączyła do niej trzydzieści lat później. Dzisiaj ptaki są chronione dzięki tzw. dyrektywie ptasiej (Dyrektywa 2009/147/WE), której celem jest zapewnienie ochrony wszystkich gatunków dzikiego ptactwa w Unii Europejskiej. Jedną z najważniejszych organizacji zaangażowanych w ochronę ptaków i ich siedlisk jest międzynarodowa organizacja pozarządowa – BirdLife International. Jej partnerem w naszym kraju jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Czerwona lista ptaków Polski

Czerwone księgi oraz czerwone listy to opracowania naukowe, w których analizowany jest stopień zagrożenia wyginięciem wśród wybranych gatunków. W 2020 roku OTOP opublikowało nowe wydanie Czerwonej listy ptaków Polski i przedstawione w niej wyniki są co najmniej niepokojące. Ustalono, że w ciągu ostatnich 200 lat w Polsce wyginęło 16 gatunków ptaków, a 12 uznano za gatunki krytycznie zagrożone. W sumie zagrożonych wymarciem jest obecnie 47 gatunków.

Z pełną treścią najnowszej Czerwonej listy ptaków Polski można się zapoznać na stronie OTOP.

Jak świętować Międzynarodowy Dzień Ptaków?

Celem Międzynarodowego Dnia Ptaków jest zwrócenie uwagi na to, jak ważną rolę ptaki odgrywają w życiu człowieka, jak wiele zagrożeń na nie czyha i w jaki sposób możemy je chronić. Należy pamiętać, że nawet najdrobniejsze działania z naszej strony mogą się okazać dla otaczających nas ptaków ogromną pomocą. Co zatem możemy dla nich uczynić?

  1. Wywiesić budkę lęgową – ptaki przygotowują się do pierwszych lęgów.
  2. Wystawić wodę i pożywienie – szczególnie w okresach, gdy dostęp do naturalnych źródeł jest dla ptaków ograniczony.
  3. Zasadzić owocowe drzewa i krzewy – będą one idealnym schronieniem, które jednocześnie zapewni pożywienie.
  4. Przygotować oczko wodne lub zadbać o śródpolną miedzę.
  5. Chronić przed kotami – wypuszczane z domu koty są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci ptaków.
  6. Wesprzeć organizacje zajmujące się ochroną ptaków, np. przekazując im 1% podatku.

Na koniec zachęcamy, by przy okazji wiosennych spacerów lub wypoczynku w przydomowym ogródku wsłuchiwać się w ptasie trele. Zarówno melodyjne gwizdy, jak i melancholijne śpiewy są idealnym sposobem na relaks i zapomnienie o codziennych troskach czy zgiełku miasta.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *