, , ,

MKiŚ przypomina o nowym systemie rozliczeń dla prosumentów

MKiŚ przypomina o nowym systemie rozliczeń dla prosumentówJuż 1 kwietnia zostanie wprowadzony net-billing, czyli nowy system rozliczania energii produkowanej przez prosumentów. Dotychczasowi prosumenci będą mogli korzystać ze starego systemu opustu jeszcze przez 15 lat.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że już od kwietnia nowi prosumenci zostaną objęci systemem net-billingu, czyli rozwiązaniem polegającym na rozliczaniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o jej wartość rynkową. Innymi słowy, prosumenci będą sprzedawać do sieci nadwyżkę energii, a przy jej niedoborze i konieczności poboru – będą za nią płacić, wykorzystując środki zdobyte poprzez wcześniejszą sprzedaż.

Nowy model rozliczeń wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 roku i będzie obejmował dwie grupy prosumentów:

  • prosumentów nowych, którzy złożą wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci po 31 marca 2022 roku, a także
  • dotychczasowych prosumentów, którzy zdecydują się zrezygnować z systemu opustu i złożą oświadczenie do sprzedawcy energii o chęci przystąpienia do net-billingu.

System opustu

Do tej pory wszyscy prosumenci byli objęci tzw. systemem opustu. Polega on na przekazywaniu nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci, a w przypadku jego niedoboru (np. w nocy lub zimą) prosument ma możliwość bezpłatnego pobrania do 80% energii, którą uprzednio oddał do sieci.

Nowy system rozliczeń nie oznacza jednak, że system opustu od razu przestanie funkcjonować. Dotychczasowi prosumenci oraz osoby, które do 31 marca 2022 roku złożą kompletne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustu przez kolejnych 15 lat.

Czy net-billing będzie korzystniejszy?

Według zapewnień Ministerstwa Klimatu i Środowiska, net-billing to prosty, opłacalny i sprawiedliwy społecznie system, który umożliwi dalszy zrównoważony rozwój prosumentyzmu w Polsce. Jest on również zgodny z obowiązującymi przepisami unijnymi.

„Nowy system rozliczeń będzie wspierał dalszy stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce. System net-billingu, to mechanizm prosty i sprawiedliwy społecznie. Polska jest jednym z europejskich liderów w rozwoju OZE, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych. To efekt świadomych działań rządu, których celem jest transformacja energetyczna, oparta o technologie zeroemisyjne, jak również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju” – podkreśla Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Wśród ekspertów pojawiają się jednak głosy wątpliwości, czy net-billing będzie dla prosumentów korzystniejszym rozwiązaniem niż system opustu, szczególnie w przypadku domowych zastosowań. Według nich rachunki za prąd mogą okazać się wyższe, a w rezultacie inwestycja w fotowoltaikę będzie wymagała więcej czasu, by przynieść oczekiwane zyski.

Nie zmienia to jednak faktu, że inwestycje w instalacje fotowoltaiczne nadal pozostają opłacalnym rozwiązaniem, przynoszącym duże oszczędności. Jak podkreśla MKiŚ, net-billing ma zachęcać prosumentów do większej autokonsumpcji energii. Dzięki bodźcom cenowym istnieje szansa, że zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa zwrócą większą uwagę na efektywność energetyczną, a to z kolei przyniesie korzyści nie tylko dla ich budżetów, ale również dla środowiska.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ