Otwarto pogłębiony tor wodny Świnoujście-Szczecin

Wyspa w trakcie usypywania z urobku wydobytego z dna Zalewu Szczecińskiego (pole refulacyjne)
© Ministerstwo Infrastruktury

Inwestycja o wartości około 1,9 mld złotych była umotywowana chęcią zwiększenia maksymalnego dopuszczalnego zanurzenia statków płynących do Szczecina.

Tor wodny Świnoujście – Szczecin pogłębiony do 12,5 m na odcinku 62 km został oddany do użytku 9 maja. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk stwierdził, że poczyniona inwestycja pozwoli na znaczne zwiększenie tonażu statków transportowych zawijających do Szczecina. W efekcie port w Świnoujściu nie będzie musiał ich odciążać.

Tor wodny został pogłębiony na tyle, że dopuszczalne zanurzenie statków zwiększy się z około 9 do 11 m. Dokonano również jego poszerzenia do 100 m, a także przebudowano skarpę brzegową. Dodatkowo pogłębiono i poszerzono obrotnicę dla statków. W efekcie prac wydobyto około 24 mln m³ urobku, z którego utworzono dwie sztuczne wyspy w Zalewie Szczecińskim o średniej wysokości 5 m.

Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski zapowiedział, że jedna z wysp ma w przyszłości pozostać czynnym polem refulacyjnym, mającym możliwości przyjmowania materiału z prac czerpalnych przez najbliższych kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Dodał również, że w celu przyciągnięcia ptactwa na obu wyspach ma zostać posadzona roślinność.

Pomimo otwarcia toru wodnego nie ukończono jeszcze wszystkich prac. Będzie to miało miejsce jesienią bieżącego roku wraz z ukończeniem modernizacji bazy oznakowania nawigacyjnego w Szczecinie.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *