Powstanie 100 rezerwatów przyrody na 100-lecie Lasów Państwowych

drzewa w ezerwacie przyrody
100 rezerwatów przyrody na 100 lat Lasów Państwowych

Lasy Państwowe z okazji setnego jubileuszu powstania zapowiedziały utworzenie 100 nowych rezerwatów przyrody. Rezerwaty powstaną na terenach zarządzanych przez LP i mają być urodzinowym prezentem dla Polek i Polaków. Wybór z 200 propozycji nastąpi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Prace nad utworzeniem nowych rezerwatów przyrody już się toczą. Wybrane z propozycji 100, Lasy Państwowe ogłoszą w Internecie.

Czym są rezerwaty przyrody?

Informacje o nowo powstających rezerwatach przyrody mogą zwłaszcza cieszyć, jeśli dokładnie wiemy, czym są. Rezerwaty przyrody to obszarowe formy ochrony przyrody o różnym statusie ochrony i zasadach wyznaczania w różnych krajach świata.

Krajową definicję rezerwatu przyrody podaje Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. Według niej rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Ze względu na ideę i wartości przyrodnicze, można przyjąć, ze powstanie nowych rezerwatów przyrody leży w szeroko rozumianym interesie społecznym.

Jubileusz 100 lat Lasów Państwowych, a nowe rezerwaty

Lasy Państwowe powstały w 1924 r. Według założeń od początku istnienia ich misją jest zrównoważone zarządzanie lasami i powiększanie zasobów leśnych. Chociaż wiemy, jak to z tym zarządzaniem bywało. Niewątpliwie, według danych polska lesistość rośnie, a lasy pokrywają aż 1/3 powierzchni kraju.

– Dziś, gdy nasz kraj jest niemal w 1/3 pokryty lasami, oczekiwania Polek i Polaków, którzy obserwują zmiany klimatu, koncentrują się na zwiększeniu ochrony lasów. W odpowiedzi na te oczekiwania leśnicy chcą zaproponować powołanie stu nowych rezerwatów przyrody – mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

trees 3822149 1280 | ekoetos.pl

Źródło: https://pixabay.com/pl/

Warto wiedzieć, że liczba rezerwatów w Polsce stopniowo rośnie, w 2000 r. było ich 1307, w 2005 r. – 1395, w 2010 r. – 1463, w 2013 r. – 1480, a w 2021 r. – 1505. Według danych z 2022 roku liczba obiektów tego typu osiągnęła 1512, a ich całkowita powierzchnia wynosiła 171 336,5 ha, co stanowi 0,6% powierzchni kraju.

Patrząc na powyższe liczby, łatwo się zorientować, że utworzenie 100 nowych rezerwatów przyrody będzie stanowiło wyraźny przyrost ilościowy.

Przygotowanie nowych rezerwatów przyrody

Leśnicy deklarują transparentne działania. Wybrane propozycje zostaną przedstawione Polkom i Polakom w Internecie. Tak by każdy po zapoznaniu się z opisem, zdjęciami i mapą mógł przedstawić swoje uwagi.

– Chcemy by nasza propozycja 100 rezerwatów odzwierciedlała różnorodność i bogactwo przyrodnicze lasów– deklaruje Jerzy Fijas, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. zrównoważonej gospodarki leśnej, który jest koordynatorem przedsięwzięcia. I dodaje: – W tych przypadkach, gdy zaistnieje kilka propozycji nazwy, chcemy dać szansę zagłosowania on-line na jedną z nich.

Jak planują Lasy Państwowe, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy leśnicy dokonają wyboru setki propozycji nowych rezerwatów i ogłoszą je w Internecie. Kolejnym etapem będzie kompletowanie dokumentacji, również w oparciu o uwagi strony społecznej: samorządów, przyrodników i mieszkańców okolic nowych rezerwatów. W drugiej połowie roku gotowe wnioski zostaną skierowane do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, które są władne, by ustanowić rezerwaty.

Obecnie 86% z ponad 1500 polskich rezerwatów znajduje się na gruntach Lasów Państwowych. Zajmują powierzchnię równą kilku parkom narodowym.  

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *