Walka z inwazyjnymi gatunkami roślin – UŚ Katowice z dofinansowaniem

, , ,
Barszcz Sosnowskiego - Walka z inwazyjnymi gatunkami roślinUniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu dotyczącego ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcego pochodzenia, najliczniej występującymi w południowej Polsce.

Inwazyjne gatunki są niebezpieczne dla rodzimych ekosystemów. Niektóre naturalnie występujące rośliny mogą zostać wyparte przez „intruzów”. Co więcej, poszczególne inwazyjne gatunki mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt i ludzi.

Do najczęściej występujących w Polsce należą rośliny z rodzaju barszczy i rdestowca, nawłoć oraz niecierpek. Rośliny te rozprzestrzeniają się niezwykle szybko i mogą powodować uszczerbki na zdrowiu takie jak oparzenia. Ponadto niektóre z nich posiadają substancje rakotwórcze (np. barszcz Sosnowskiego). 

Niebezpieczne rośliny to nie koper

Nader często inwazyjne rośliny z rodzaju barszczy mylone są z wyrośniętym koprem, dlatego ponad zwalczenia istotna jest edukacja. Celem programu „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE” jest zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami roślinnymi.

Działania mają polegać na wczesnym wykrywaniu i identyfikacji dróg ich rozprzestrzeniania, a także zwiększeniu świadomości społeczeństwa, między innymi poprzez organizację szkoleń zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. W planach są również ulotki, banery i tablice informacyjne oraz narzędzia multimedialne dla nauczycieli.

Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Wartość inicjatywy wynosi ponad 4,5 mln złotych.

Działania projektu obejmą najbardziej dotknięte problemem obszary w południowej Polsce, czyli województwo śląskie, małopolskie i podkarpackie. Procedura uwzględnia zróżnicowane przyrodniczo obszary pod względem flory i fauny. Należą do nich tereny podlegające urzędowej ochronie takie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, jak i te, którym nie przysługuje taka ochrona.

Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ