Zapowiadane zmiany w lasach, więcej obszarów ochronnych

Zdjęcie tytułowe
Docelowo 20% powierzchni leśnej kraju ma zostać objęta ochroną

Rząd wprowadza coraz więcej pozytywnych zmian na rzecz środowiska. Część z nich to realizacja programu wyborczego, część to zupełnie nowe inicjatywy. Co ważne, zmian jest dużo i cieszą środowiska, którym bliskie jest dobro rodzimej przyrody. Jakie są nowe zapowiedzi?

Jak poinformował wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, na przełomie marca i kwietnia br. ma odbyć się „Ogólnopolska narada o lasach”. Jej efektem mają być zmiany w sposobie zarządzania lasami w Polsce, w konsekwencji prowadzące m.in. do zwiększenia obszarów ochronnych.

Już na początku stycznia br. premier Donald Tusk zapowiadał „okrągły stół” i debatę o przyszłości krajowych lasów. Wiadomo, że Ogólnopolska narada o lasach ma się odbyć na przełomie marca i kwietnia. Mają wziąć w niej udział leśnicy, przedstawiciele przemysłu drzewnego, samorządy, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, a także aktywiści działający na rzecz ochrony środowiska.

Według wiceministra Dorożały celem „okrągłego stołu” ma być wypracowanie koncepcji zmiany polityki leśnej i ochrony środowiska w Polsce oraz dojście do objęcia ochroną 20% powierzchni leśnej w kraju. Zapoczątkowane konsultacje mogą potrwać nawet rok, a jako maksymalny horyzont czasowy Dorożała podał nawet 2025 rok.

Zgodnie z umową koalicyjną 20% kraju powinno zostać wyłączone z pozyskiwania drewna. Prace na temat zwiększenia obszarów ochronnych prowadzone są także w UE. Na początku roku Resort klimatu i środowiska podjął decyzję (tymczasowo na pół roku) o ograniczeniu wycinki na ważnych przyrodniczo 10 obszarach kraju.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *