Zbiornik Ruda zostanie przebudowany

,
Zbiornik Ruda zostanie przebudowany„Odtwarzamy potencjał retencyjny Zbiornika Ruda” – zapowiadają Wody Polskie. Zaplanowana przebudowa zbiornika ma na celu poprawę retencji oraz zwiększenie bioróżnorodności zalewu.

Wody Polskie podpisały umowę z firmą Melbud S.A. na realizację inwestycji zakładającej przebudowę zbiornika wodnego „Ruda” koło Mławy. Głównym celem prac jest zwiększenie jego potencjału retencyjnego, a także poprawienie funkcji przeciwpowodziowych i przeciwdziałających suszy.

Dzięki zwiększeniu potencjału retencyjnego będziemy mogli zabezpieczyć wodę na potrzeby rolnictwa, a także zwiększyć ochronę przeciwpowodziową w regionie. Będzie to miejsce tętniące życiem – również przyrodniczym. Wyremontowany zbiornik zostanie zarybiony i będzie wyposażony w przepławkę.

Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury

Inwestycja obejmie powierzchnię 57,75 ha zbiornika, a jej wartość jest wyceniona na 14,5 mln zł. Zakres prac przewiduje czasowe opróżnienie zbiornika z wody i wykonanie wymaganych robót budowlanych, w ramach których zostanie m.in. zwiększona głębokość zbiornika oraz wybudowana żelbetowa przepławka. Dzięki temu „Ruda” nie tylko będzie się cieszyć lepszą retencją, ale również większą różnorodnością gatunkową ichtiofauny.

Zakończenie przedsięwzięcia jest planowane na listopad 2023 roku.

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ