KE przyjmuje trzy inicjatywy w ramach Zielonego Ładu

KE przyjmuje trzy inicjatywy w ramach Zielonego Ładu

Komisja Europejska przyjęła dziś trzy nowe wnioski legislacyjne w ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Proponowane nowe przepisy mają przeciwdziałać wylesianiu, wesprzeć zrównoważoną gospodarkę odpadami oraz zapewnić lepszą ochronę gleb.

Przeciwdziałanie wylesianiu

Komisja proponuje nowe rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania wylesianiu i degradacji lasów powodowanych przez UE. Tylko w latach 1990–2020 świat stracił 420 mln hektarów lasów – to obszar większy niż Unia Europejska. Proponowane nowe przepisy zagwarantują, że produkty, które obywatele Unii kupują, konsumują i z których korzystają na rynku UE, nie przyczyniają się do wylesiania ani degradacji lasów na świecie.

Komisja zintensyfikuje również dialog z państwami będącymi innymi dużymi konsumentami i zaangażuje się w wielostronny dialog w celu połączenia wysiłków.

Zrównoważona gospodarka odpadami

Proponując w zmienionym rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów zaostrzone przepisy dotyczące wywozu odpadów, skuteczniejszy system obiegu odpadów jako zasobu oraz zdecydowane działania przeciwko nielegalnemu handlowi odpadami, Komisja realizuje swoje ambitne cele dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Rozporządzenie dodatkowo intensyfikuje działania przeciwko nielegalnemu handlowi odpadami, który – stanowiąc nawet 30 proc. przemieszczeń odpadów o wartości 9,5 mld euro rocznie – jest jednym z najpoważniejszych rodzajów przestępstw przeciwko środowisku.

ke przyjmuje trzy inicjatywy w ramach zielonego ladu 2 | ekoetos.pl

Ochrona gleb

Komisja przedstawia również nową strategię UE na rzecz ochrony gleb. Zdrowe gleby stanowią podstawę 95 proc. spożywanej przez nas żywności, odpowiadają za ponad 25 proc. różnorodności biologicznej na świecie i są największym lądowym rezerwuarem węgla na naszej planecie. Jednak 70 proc. gleb w UE nie jest w dobrym stanie. W strategii określono ramy przewidujące konkretne środki na rzecz ochrony, rekultywacji i zrównoważonego użytkowania gleb oraz zaproponowano szereg zarówno dobrowolnych, jak i prawnie wiążących środków. Strategia ta ma na celu zwiększenie ilości węgla w glebie na gruntach rolnych, przeciwdziałanie pustynnieniu, rekultywację zdegradowanych terenów i gleb oraz zapewnienie, by do 2050 r. wszystkie ekosystemy glebowe były w dobrym stanie.

Źródło informacji: Komisja Europejska

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *