Stop powodzi! Modernizacja systemów antypowodziowych

, ,
Stop powodzi! Modernizacja systemów antypowodziowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało umowę w sprawie unowocześnienia systemów ochrony przed powodzią na południu kraju. Koniec prac modernizacyjnych jest przewidziany na przełom 2023 i 2024 roku.

Kontrakt pod nazwą “Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław” jest realizowany przez Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Głównym celem modernizacji jest ulepszenie monitoringu obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych we Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie i Rzeszowie, aby w razie wystąpienia wysokiego ryzyka powodzi usprawnić przeprowadzenie fal wezbraniowych i powodziowych korytami rzek z wykorzystaniem zbiorników.

W ramach kontraktu zostaną dostarczone odpowiednie systemy, udoskonalone poprzednie obiekty hydrotechniczne i unowocześniony monitoring. Ponadto przewidziana jest realizacja innych prac, takich jak wdrożenie systemu pomiarów hydrologicznych w postaci automatycznych stacji wodowskazowych, wprowadzenie systemów teletechnicznych oraz przearanżowanie platformy informatycznej w Centrum Operacyjnym w RZGW we Wrocławiu i w Centrum Operacyjnym w RZGW w Krakowie. Celem owej platformy jest obsługiwanie pracy centrów, do których trafiają dane z obiektów hydrotechnicznych.

Renowacja systemów antypowodziowych to wspólne przedsięwzięcie firm T4B sp. z o.o. z Warszawy (lidera) oraz Atrem S.A. z Bydgoszczy (partnera) i ma pochłonąć około 194 mln złotych.

Źródło: PGW Wody Polskie

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ