Zielony Ład – ważne zmiany. Unia Europejska wycofa część wymogów

UE wycofa częśćć wymogów Zielonego Ładu. Wycofany zostanie obowiązek ugorowania
UE wycofa częśćć wymogów Zielonego Ładu. Wycofany zostanie obowiązek ugorowania Fot. https://pixabay.com/pl

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) zatwierdziły w poniedziałek Kraje unijne w Radzie Unii Europejskiej. Ostatecznie zostanie zniesiona część wymogów związanych z dekarbonizacją rolnictwa. Wycofany zostanie między innymi obowiązek ugorowania, co początkowo zakładał Europejski Zielony Ład.

Zmiany w dwóch rozporządzeniach regulujących WPR zostały zaproponowane przez Komisję Europejską w połowie marca na skutek protestów rolników, odbywających się w licznych krajach Europy przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Punktem zapalnym stał się pakiet legislacyjny, zakładający osiągnięcie przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 r. W myśl zatwierdzonego w poniedziałek prawa, rolnicy zostaną zwolnieni z przeznaczania minimalnej części gruntów na obszary nieprodukcyjne.

Od decyzji krajów członkowskich w dużym stopniu zależeć będzie realizacja dwóch pozostałych warunków: stosowania płodozmianu i ochrony gleby.

Stosowanie płodozmianu ma na celu ochronę bioróżnorodności oraz zapobieganie powstawaniu dużych monokultur, przez co stało się ważnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z rozporządzeniem większe gospodarstwa rolne powinny wprowadzać bardziej zróżnicowane uprawy: w przypadku gospodarstw o powierzchni od 10 do 30 hektarów płodozmian ma polegać na utrzymaniu na gruntach ornych przynajmniej dwóch różnych upraw, a uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. powierzchni; natomiast jeśli gospodarstwo liczy więcej niż 30 hektarów, dywersyfikacja będzie oznaczać co najmniej trzy różne uprawy, a dwie główne nie będą mogły przekraczać 95 proc. jego powierzchni. Zatwierdzone ostatecznie w poniedziałek zmiany umożliwiają jednak krajom członkowskim zwolnienie z tych zasad gospodarstw uprawiających głównie trawy, rośliny pastewne lub strączkowe, a także stosujących ugorowanie na większości swoich gruntów rolnych.

Parlament Europejski zatwierdził zmiany 24 kwietnia na ostatnim posiedzeniu swojej kadencji, a poniedziałkowa decyzja Rady UE kończy proces legislacyjny. Zmiany wejdą w życie następnego dnia po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym UE, czyli do końca maja. Będą obowiązywać z mocą wsteczną.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *