Gady w niebezpieczeństwie

Zielono-brązowa jaszczurka zwinka na kamieniach przy zielonych roślinach

Przedstawiona w „Nature” publikacja ujawniła skalę zagrożenia wyginięciem dla niektórych gatunków gadów. W szczególnym niebezpieczeństwie znajdują się krokodyle oraz żółwie. Główne czynniki wymierania tych zwierząt niestety zależne są od ludzi.

Nie jest tajemnicą, że obecne czasy nie należą do najłatwiejszych dla egzystencji fauny i flory. Eksploracyjne tendencje ludzkości doprowadziły do zniszczenia wielkich połaci lasów oraz dużego zagrożenia wyginięciem wielu zwierząt. Wśród nich znajdują się gady.

W publikacji w prestiżowym czasopiśmie „Nature” przeczytać można, że 21% ich gatunków może wkrótce wymrzeć. Herpetolog dr Katarzyna Kurek z Instytutu Ochrony Przyrody PAN uważa, że należy szczególnie zadbać o ochronę gadów, które dotychczas traktowane były zbyt obojętnie.

Krokodyle i żółwie w szczególnym niebezpieczeństwie

Wyginięcie grozi około 1 800 gatunkom gadów, co stanowi 21% całej gromady. Wedle informacji zawartych w „Nature”, szczególnie niebezpieczna jest przyszłość 60% gatunków krokodyli oraz połowy gatunków żółwi.

Głównymi powodami wymierania są wycinki lasów, rozbudowy miejskiej infrastruktury, zmiana globalnego klimatu czy łowiectwo. Stosunkowo najbezpieczniejszymi miejscami dla gadów są obszary lasów tropikalnych, a także wyspy.

Gady i ich przyszłość w Polsce

Dr Katarzyna Kurek stwierdziła w wypowiedzi dla serwisu „Nauka w Polsce”, że w naszym kraju występują 3 gatunki gadów zagrożonych wyginięciem. Należą do nich wąż Eskulapa, gniewosz plamisty oraz żółw błotny. Warto podkreślić, że ten ostatni jest wyjątkowym, bo jedynym naturalnie występującym żółwiem na terenie Polski.

Według dr Kurek, wsparcie dla zagrożonych wymarciem gatunków gadów w naszym kraju stoi na stosunkowo wysokim poziomie, między innymi dzięki wsparciu funduszy unijnych. Oprócz działań doraźnych niezwykle istotne są również badania. Służą między innymi podczas projektowania przepustów nad drogami.

W walce ze stereotypami

Dr Katarzyna Kurek zaznacza, że niezwykle ważne jest prowadzenie działań edukacyjnych. W Polsce bowiem panuje powszechna niechęć do gadów oraz szereg stereotypów ich dotyczących. Wielu ludzi obawia się np. żmii, podczas gdy zwierzę to atakuje wyłącznie znajdując się w zagrożeniu.

Dr Kurek podkreśla znaczenie akcji edukacyjnych, m.in. w postaci projektów prowadzonych w Bieszczadach. Dalsze działanie na rzecz poprawy wizerunku gadów w Polsce jest z punktu widzenia ekspertki istotne, ponieważ wpływają na większą troskę w stosunku do tych niedocenianych zwierząt.

Źródło: Nauka w Polsce

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *