Państwowa Agencja Atomistyki: zaginęło urządzenie z promieniotwórczym selenem

Zdjęcie tytułowe

Państwowa Agencja Atomistyki opublikowała komunikat, w którym informuje, że 23 marca 2024 r. otrzymała informację o zaginięciu w Krakowie urządzenia gammagraficznego. Defektoskop zawiera promieniotwórczy selen i nie wolno go pod żadnym pozorem otwierać i rozcinać.

Według informacji podanej przez Agencję Atomistyki, urządzenie gammagraficzne Gammamat (defektoskop), zawierające wysokoaktywne źródło promieniotwórcze selen 75Se o aktywności 380GBq zaginęło nocy z 21 na 22 marca na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) ostrzega, aby nie otwierać ani nie rozcinać urządzenia, ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym znajdującym się w jego wnętrzu, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Obecnie w poszukiwaniu oprócz Policji, zaangażowane są służby wojewody.

Urządzenie wykorzystywane jest do badań radiograficznych. Waży 6-8 kg, ma ok. 30 cm długości, 20 cm szerokości i 15 cm wysokości.

W przypadku odnalezienia urządzenia należy zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych oraz niezwłocznie powiadomić Policję, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA. W przypadku bezpośredniego kontaktu z nieosłoniętym źródłem wyjętym z urządzenia istnieje zagrożenie otrzymania w bardzo krótkim czasie wysokich dawek promieniowania, co może zagrażać życiu i zdrowiu.

Zdjęcie urządzenia gammagraficznego znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/paa/zaginelo-urzadzenie-z-promieniotworczym-selenem

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *